Розміщення населення і розселення Білорусі

1. Як ви вважаєте, чому містечка в радянський період перетворилися на міські селища і села?

Містечко з характерним для міста торгово-ремісничим населенням і аналогічної інфраструктурою і плануванням проте відрізнялося від міста, як правило, меншою площею і меншою кількістю населення. Однак фундаментальне відмінність полягала в тому, що містечка були наділені магдебурзькими правами і, слідчо, не мали самоврядування (магістрат) і герба. Деякі містечка отримували з часом статус міста. Інші перейшли у категорію сіл або сіл.

2. Що є загальним в економіко-географічному положенні великих міст?

Спільним є їх вигідне транспортно-географічне положення, формування навколо великих промислових об’єктів.

3. * У чому сутність змін у розселенні, які відбуваються в Білорусі в сучасний період?

Що стосується міського розселення, то для нього характерне все більше тяжіння до транспортним коридорам. Для сільського розселення характерне збільшення ролі великих сіл. З’явилася нова одиниця – агрогородок, яка рятує від вимирання села, особливо дрібні.

4. * Який прогноз можна зробити щодо змін у розселенні на близьку і далеку перспективу?

У міському розселенні особливих змін не відбудеться. Великі міста формуватимуть агломерації. У сільському розселенні зросте роль агромістечок.

Факт для роздумів: Які заходи необхідно вжити для поліпшення демографічної ситуації в сільській місцевості?

Поліпшення умов життя, забезпечення установами освіти, медобслуговування, торговими об’єктами, забезпечення робочими місцями.

Посилання на основну публікацію