Рослинний світ Атлантичного океану

✅ Фітопланктон добре розвивається при гарній освітленості верхнього шару води, він має досить складний видовий склад, який змінюється від місця до місця, з року в рік і за сезонами року.

Спостереження з космосу за кольором води і його картографування дозволяють отримати картину розподілу фітопланктону в океані. За допомогою спектрометрів це можна здійснювати для різних регіонів і з літаків.

Великі рослини зазвичай прикріплюються до дна і мають більш обмежені ареали поширення. Найбільше скупчення водних рослин спостерігається в Саргасовому морі, яке отримало назву від бурих водоростей (sargasso).

Зелені рослини, виробники кисню та органічних речовин, – основа існування як наземних, так і багатьох океанічних систем.

Живуть вони на невеликих глибинах, деякі не глибше 10 м.

Найбільші, наприклад «морський салат», мають довжину близько 1 м, мешкають в порівняно теплих і прозорих водах; другий представник зелених водоростей – «морський мох». Бурі водорості менш вимогливі до температури і світла, ростуть до глибини 50 м, зустрічаються і в полярних широтах. У приливно-відливній смузі північноатлантичних вод ростуть:

  • фукуси,
  • ламінарії
  • гігантські бурі водорості – макроцистіс, що поширюються до 80-метрової глибини і мають довжину стебла до 300 м (як пальма ротанг на суші).

Є й червоні водорості, характерні для помірних і тропічних широт, найпоширеніші з них:

  • порфіра;
  • роділінга;
  • хондрус.

Вони ростуть до глибини 60 м.

Посилання на основну публікацію