Роль атмосфери в житті Землі

З атмосферою на Землі пов’язані всі життєві процеси. Дихання живих організмів і, перш за все, людину і тварин, це окислення крові киснем повітря. Для приготування їжі і захисту від холоду, людина теж використовує кисень, коли запалює вогонь. Музика, шум міста, спілкування людей – це все звуки, а звук – це не що інше, як хвилі в повітряному океані. Без повітряного океану одна сторона Землі нагрівалася б до точки кипіння, а протилежна, навпаки, охолоджувалася до абсолютного нуля. Ця верхня, легка, рухлива і непостійна оболонка планети грає величезну роль в житті людини.

Атмосфера планети – це невидима її «броня», що захищає від метеоритів, вибірково пропускає сонячну радіацію, що затримує шкідливе космічне випромінювання. Атмосфера не тільки світ звуків, це м’який перехід від світла до тіні, це блакитне небо над Землею.

Атмосфера – це «одяг» планети. Завдяки водяній парі, вуглекислого газу, тепло Землі не йде в космос. Повітряний океан взаємодіє з усіма сферами – повітря входить до складу живих організмів, гірських порід, гідросфери. У газовому складі атмосфери переважає азот (78%) і кисень (21%). На інші гази припадає лише 1 %. Що входять до складу атмосфери гази мають певну щільність, тому на кожен квадратний сантиметр поверхні Землі чинять тиск, рівне масі повітря. Тиск часто змінюється, тому що повітря знаходиться в постійному русі і люди можуть фізично це відчувати.

Під впливом господарської діяльності людини в останнє сторіччя в хімічному складі атмосфери відбулися зміни. Збільшилися викиди вуглекислого газу, метану, закису азоту і ін. Аерозолі промислових підприємств беруть участь в забрудненні атмосферного повітря шкідливими домішками. Стан атмосфери в крупних промислових районах становить серйозну небезпеку для здоров’я. А таких місць, де повітря зберігає природну чистоту і якість на Землі майже не залишилося. Не тільки здоров’я людини залежить від якості повітря, а й стан, і якість біологічних ресурсів, безпеку сировини для виробництва товарів народного споживання. Майже всі країни світу забруднюють повітря отруйними речовинами, що викидаються не тільки підприємствами, а й розвиваються транспортом. В кінцевому підсумку все шкідливі речовини, які опинилися в атмосфері, призводять до зменшення озонового шару і підвищенню температури повітря. Перші сигнали цього лиха вже є. На жаль, заходи по боротьбі із забрудненням атмосферного повітря, що приймаються сьогодні не завжди є достатніми. Зростаюче забруднення повітряними потоками переноситься на великі відстані і завдає величезної шкоди всьому природному середовищу.

Хімічне забруднення атмосфери

Забруднення атмосфери – це зміна її хімічного складу в результаті надходження домішок природного або антропогенного походження.

Виділяють три види речовин-забруднювачів: гази, аерозолі, пил.

Аерозолі – тверді дисперговані частинки, які тривалий час можуть перебувати в атмосфері в підвішеному стані.

Сильними забруднювачами є вуглекислий газ, оксид вуглецю, діоксид сірки і азоту, метан.

Високий рівень забруднення дають підприємства чорної і кольорової металургії, підприємства хімії і нафтохімії, будіндустрії, енергетики, підприємства целюлозно-паперової промисловості, ряд котелень в містах. До сильних джерел забруднень відносяться теплоелектростанції, що викидають з димом сірчистий і вуглекислий газ. В результаті роботи металургійних заводів в повітрі виявляються оксиди азоту, сірководень, хлор, фтор, аміак, сполуки фосфору, ртуті та миш’яку. Свою частку шкідливих домішок дають підприємства по спалюванню і переробки побутових і промислових відходів, робота транспорту, опалення осель, спалювання палива для потреб промисловості. Забруднювачі повітря можуть надходити в атмосферу безпосередньо – в цьому випадку вони називаються первинними і забруднювачі, які є результатом перетворення останніх – це вторинні забруднювачі. Наприклад, сірчистий газ, що надходить в атмосферу, окислюється до сірчаного ангідриду і, взаємодіючи з парами води, він утворює крапельки сірчаної кислоти.

Взаємодія сірчаного ангідриду з аміаком утворює кристали сульфату амонію.

Домішки пирогенного походження – оксид вуглецю, сірчистий ангідрид, сірковуглець, оксиди азоту, сполуки фтору, сполуки хлору.

В Україні забруднення повітря в 8 містах перевищує ГДК в 10 разів, а на одного жителя країни припадає близько 342 кг викидів. Від смогу страждають найбільші міста світу, причини якого пов’язані з високою концентрацією сірчистого газу, пилу й туману. Сильний смог, наприклад, спустився на Лондон в 1952 р, який за 4 дні забрав життя 4000 осіб, а десятки тисяч отримали легеневі і бронхіальні захворювання.

Посилання на основну публікацію