Робота річок: доповідь

При русі води в річці струменя вдаряються об борти і дно русла і відривають частинки грунту. Цей процес називається роботою річок і є одним з екзогенних геологічних процесів.

Річка, за рахунок її роботи, еродують місцевість. Продукти ерозії при уповільненні течії осідають і накопичуються, акумулюються. Утворюються алювіальні відкладення.

Показаний профіль рівнинної річки Волги до побудови водосховищ. Він називається профілем нормального падіння. Поки річка не виробила профіль нормального падіння, вона еродують переважно в глибину. Глибинна ерозія не може йти нижче рівня води в місці впадання річки в море. Цей рівень називається базисом ерозії. При зниженні рівня моря і відповідному зниженні базису ерозії ерозійна діяльність річки посилюється і навпаки.

При наближенні профілю річки до нормального посилюється бічна ерозія – річка розширює свою долину.

Посилання на основну публікацію