✅Різниця між планом і картою

Географічні карти придумані як лаконічний і доступний спосіб передачі інформації про ту чи іншій місцевості. На них зображені ділянки земної або водної поверхні з певними позначками в зазначеному масштабі. Географічний план є одним із різновидів карти, але може розглядатися і як самостійний документ. У чому ж різниця між планом і картою?

Під географічною картою розуміється узагальнене зображення місцевості на площині за допомогою умовних позначень. Сучасні правила вимагають обов’язкового нанесення на карту сітки меридіанів і паралелей. Залежно від призначення карти, як умовних позначень використовуються ареали, динамічні і лінійні значки, ізолінії, багатошарове забарвлення і т. д.

Всі карти можна розділити на кілька груп: за масштабом, за змістом, за призначенням і по охопленій території. Карти за масштабом поділяються на дрібні, середні і великі. За змістом розрізняють тематичні, загальногеографічні і комплексні карти. За призначенням вони бувають туристичними, військовими та навчальними. І, нарешті, по охопленій території виділяють карти Землі, півкулі, материка, країни, міста і т.п.

Географічний план – це креслення на площині, що зображає невелику ділянку місцевості в зменшеному вигляді. На ньому обов’язково вказуються всі об’єкти, включаючи:

  • споруди;
  • водойми;
  • зелені насадження;
  • дороги і т.д.

Для позначення використовуються загальноприйняті і інтуїтивно зрозумілі символи. Як правило, об’єкти на мапі підписуються. Обов’язковою вимогою до карт є позначення сторін світу. Якщо спеціальних стрілок немає, прийнято розглядати верхній край зображення як північ.

Найбільше застосування плани отримали в туристичній сфері, а також при проведенні будівельних та інженерних робіт.

Ключовою відмінністю плану від карти є великий масштаб. На планах детально зображається обмежену ділянку місцевості, в той час, як на картах може бути зображена вся планета.

Висновки:

  • Під географічною картою розуміється узагальнене зображення місцевості на площині за допомогою умовних позначень. План – це теж карта.
  • На карту наносяться сітки меридіанів і паралелей, на план – немає.
  • Умовні позначення на карті залежать від її різновиди, на план наносяться примітивні загальноприйняті знаки.
  • Масштаб плану крупніший, ніж карти.
  • На план наносяться найдрібніші деталі, на карту – тільки найбільш значущі.
  • Карта використовується для різних цілей, план – частіше для туризму та будівництва.
Посилання на основну публікацію