Ресурси Світового океану — презентація

Майбутнє людства пов’язане з невичерпними ресурсами Світового океану.

Океанічна вода, на частку якої припадає 96,5% гідросфери, становить головне багатство Світового океану. Як відомо, в океанічній воді міститься до 75 хімічних елементів таблиці Менделєєва. Таким чином, морські та океанічні води слід розглядати як джерело мінеральних ресурсів.

В океанічній воді найбільша концентрація припадає на частку розчинених солей. Людство споконвіку видобувало кухонну сіль шляхом випарювання морської води. В даний час Китай і Японія частину своїх потреб в кухонної солі задовольняють за рахунок морської води. Біля однієї третини кухонної солі, що видобувається в світі, припадає на частку морських океанічних вод.

У морській воді містяться магній, сірка, бром, алюміній, мідь, уран, срібло, золото та інші хімічні елементи. Сучасні технічні можливості дозволяють виділяти з океанічної води магній і бром.

Світовий океан є джерелом підводних мінеральних ресурсів. Практично всі корисні копалини, поширені на суші, зустрічаються і в шельфовій зоні Світового океану.

Корисні копалини багаті Перська і Мексиканський затоки, північна частина Каспію, прибережні зони Північного Льодовитого океану, де ведеться промисловий видобуток і розвідка нафтогазових родовищ.

В даний час активно досліджуються прибережні зони Світового океану на предмет розвідки і видобутку рудних і нерудних корисних копалин. Зокрема, прибережні зони Великобританії, Канади, Японії і Китаю, як виявилося, багаті вугіллям. Біля берегів Індонезії, Таїланду і Малайзії виявлені родовища олова. У прибережній зоні Намібії ведеться розвідка алмазів; золото і залізомарганцевих конкреції видобуваються в береговій зоні США. Балтійське море, що омиває узбережжя прибалтійських країн, здавна славиться бурштином.

Найбільший інтерес Світовий океан являє як джерело енергетичних ресурсів. Практично енергетичні ресурси Світового океану невичерпні. Енергія припливів і відливів використовується людиною починаючи з другої половини XX століття. Згідно з розрахунками, енергія припливів і відливів оцінюється в 6 млрд. КВт, що майже в 6 разів перевищує енергетичний запас річок земної кулі.

Потенційні запаси енергії припливів і відливів зосереджені в Росії, Канаді, США, Аргентині, Австралії, Китаї, Франції, Великобританії та ін. Перераховані вище країни використовують енергію припливів і відливів в цілях енергопостачання.

Світовий океан багатий і біоресурсами. Рослинний і тваринний світ Світового океану, багатий, зокрема, білками, займає значне місце в раціоні харчування людини.

За деякими відомостями, в океані зустрічається до 140 тисяч видів тварин і рослин. В даний час потреби людства в кальції на 20% задовольняються за рахунок біоресурсів Світового океану. На частку вилову риби припадає 85% видобутої «живий» біомаси.

Багаті на рибу Берингове, Охотське, Японське і Норвезьке моря, а також Тихоокеанське узбережжя Латинської Америки.

Обмеженість біоресурсів змушує людство ставитися дбайливо до багатств Світового океану.

Посилання на основну публікацію