Республіки Прибалтики

До прибалтійським республікам відносять дві межують безпосередньо з основною російською територією Естонію t Латвію, а також Литву, яка має кордон тільки з Калінінградською областю.

Площа трьох республік-174,9 тис. км2, населення-7,4 млн чіл.

Умови розвитку господарства. Економіко-географічне положення прибалтійських республік в даний час визначається Транзитні їх території стосовно іншим колишнім республікам СРСР, проте прикордонні та митні умови цих країн по відношенню до країн СНД ускладнюють плідну співпрацю. Металами район небагатий. Варто виділити горючі сланці, що залягають на північному сході Естонії та фосфорити на півночі Естонії.

Агрокліматичні умови змінюються з півночі на південь. Але потенціал їх невеликий. Тому більше значення надається розвитку тваринництва.

Прибалтика
Прибалтика

Населення. Для Прибалтійських республік характерна депопуляція населення, обумовлена не тільки природним спадом, але і триваючим відтоком російськомовного населення з Естонії та Латвії. За коефіцієнтом природного приросту вони близькі до республікам СНД, розташованим в Європейській частині (Естонія-5,2% о, Латвія-6,8% о, Литва-1,0% о). Сальдо міграції залишається негативним. В цілому можна говорити, що за середньою щільністю жителів виділяється Литва, де показник щільності населення майже в 2 рази вище, ніж в Естонії (відповідно 56 чол/км2 і 31 чел/км2), в Латвії цей індекс трохи вище естонського-37 чол / км2.

У всіх республіках частка міського населення перевищує 70%. Переважають малі та середні міста. У Талліні та Ризі проживає близько 1/3 всього населення країни.

У кожній з республік частка основного народу максимальна. При цьому в Латвії частка латишів становить близько 60%, в Естонії частка естонців-65%, в Литві частка литовців-80%. В Естонії та Латвії значна частка росіян. Саме в цих республіках найбільш серйозними виявляються проблеми адаптації російськомовного населення.

У релігійному відношенні більшість естонців і латишів є прихильниками лютеранства, литовці-католики.

Господарство. Республіки Прибалтики першими вийшли зі складу СРСР з нульовим боргом. Але все-таки в цих країнах вибухнув значну економічну кризу. Спеціалізація в рамках СРСР на передових галузях машинобудування, тонкої хімії, високоприбуткових галузях лісового комплексу, легкої та харчової промисловості, інтенсивному сільському господарстві дозволяла цим республікам бути попереду інших республік за багатьма показниками.

Промисловість. Зараз у республіках Прибалтики на перший план вийшли галузі, що мають власне ресурсне забезпечення. У більшості країн визначальне значення має харчова промисловість.

В Естонії основний упор робиться на переробку сільськогосподарської сировини, лісову та деревообробну промисловість. Значно зменшилося у ВВП значення електроенергетики (Балтійська та Естонська ДРЕС), а також хімічної промисловості (Кохтла-Ярве, Ківіилі, МААД). Підприємства машинобудування (електроніка, електротехніка, приладобудування) не знаходять збуту своєї продукції.

Промисловість Латвії в даний час представлена в першу чергу харчовою галуззю і машинобудуванням. Легка промисловість і хімія органічного синтезу (синтетичні волокна) різко знизили випуск продукції. На тлі інших зростає значення лісового комплексу, у тому числі виробництво паперу. На єдиному в Прибалтиці передільного заводі в Лієпаї виплавка сталі скоротилася в 2 рази.

Литва відрізняється від двох інших республік потужним паливно-енергетичним комплексом, орієнтованим на імпортну сировину. У м. Мажейкяй працює єдиний в Прибалтиці нафтопереробний завод. З інших галузей слід виділити машинобудування (верстатобудування, приладобудування, суднобудування, електротехніка), хімічну промисловість (добрива, штучні волокна і нитки), а також деревообробку і виробництво паперу.

Сільське господарство. У всіх трьох республіках подібна спеціалізація сільського господарства-молочно-м’ясне скотарство з інтенсивним кормовиробництвом. У всіх республіках сіють льон. Литва і Латвія на кращих за якістю грунтах висівають цукрові буряки.

Транспорт. За щільністю автомобільних доріг республіки Прибалтики можуть порівнюватися з окремими європейськими країнами.

Посилання на основну публікацію