Республіка Казахстан — доповідь

Республіка Казахстан, проголосила незалежність 16 грудня 1991 року, займає північну і центральну частини досліджуваного регіону. За площею Казахстан займає 9-е місце в світі. На його частку припадає 2/3 території Центральної Азії. Рельєф Казахстану, за винятком південних околиць, рівнинний; клімат різко континентальний.

Казахстан багатий природними ресурсами і займає помітне місце в світі за запасами свинцю, хрому, ванадію, вольфраму, міді та ін. Поліметалів. Гірничорудна промисловість Казахстану спеціалізується також на видобутку міді, молібдену, бокситів, нафти, вугілля, фосфоритів і залізної руди. Вугільні родовища Казахстану зосереджені в Караганді і Екібастузі; нафта видобувається в Тенгізі і Карачіганаке; залізна руда – в Кустанаї; мідь – в Джезказгані; поліметали – в Східному Казахстані; фосфорити – в Каратау.

Значна частина оброблюваних в Центральній Азії земель належить Казахстану. Більше 80% території республіки знаходиться в сільськогосподарському обороті. Значна частина земельних угідь – під пасовищами і луками. Посівами в Казахстані зайнято 35 млн. Га, що в 4 рази перевищує оброблювані землі решти Центральної Азії. Казахстан – єдина держава серед країн Центральної Азії, яке має в своєму розпорядженні промисловими запасами деревини.

Населення. За чисельністю населення Казахстан посідає 2-е місце в Центральній Азії, поступаючись Узбекистану. Це багатонаціональна держава з відносно низьким приростом населення. Частково це обумовлено відтоком населення. Наприклад, в 1997 році в Казахстані проживало 16,7 млн. Осіб, у 2013 році – 18,0 млн. Чоловік. Щільність населення низька, близько 7 чол / км2. На частку міського населення припадає 58,8%, що свідчить про порівняно високого ступеня урбанізації.

Господарство. Казахстан належить до розряду індустріально-аграрних країн. Промисловість стала розвиватися прискореними темпами після Другої світової війни.

Паливно-енергетична промисловість. За рівнем розвитку вугільної, нафтової та електроенергетичної промисловості Казахстан займає провідне місце в Центральній Азії. Родовища нафти зосереджені на заході, а великі електричні станції розміщені на сході Казахстану. Ця обставина створює певні труднощі.

Металургійна галузь за рівнем розвитку займає 2-е місце в економіці даної країни. Підприємства чорної металургії розташовані в місті Теміртау. Підприємства кольорової металургії зосереджені в основному на півночі і сході країни, в Актюбінську і Павлодарі.

Хімічна та нафтохімічна промисловість. Казахстан спеціалізується на нафтопереробці, виробництві добрив, автомобільних шин і сульфатної кислоти.

Машинобудування. Дана галузь розвинена відносно слабко. У Казахстані (в Астані, Семипалатинську і Павлодарі) налагоджено виробництво автомобілів, тракторів і сільськогосподарської техніки.

Харчова промисловість розвинена повсюдно; провідне місце займає м’ясо-молочне галузь.

Легка промисловість орієнтована на переробку сільськогосподарської сировини.

Сільське господарство. Республіка спеціалізується на розведенні дрібної рогатої худоби. За поголів’ям овець і кіз (25 млн. Голів) Казахстан займає перше місце в Центральній Азії. Загальне поголів’я великої рогатої худоби – понад 9 млн. Голів.

Землеробство є провідною галуззю сільського господарства Казахстану, який спеціалізується на виробництві зернових культур. Під зерновими культурами (пшениця, ячмінь, просо, кукурудза, рис) зайнято 2/3 посівних площ, або близько 34 млн. Га. На решті частини оброблюваних земель вирощується бавовна, картопля, корми та баштанні.

Транспорт. Основний обсяг вантажоперевезень як внутрішніх, так і зовнішніх доводиться на залізничний транспорт. Мережа залізниць пов’язує Казахстан із зовнішнім світом. Помітну роль грає й автомобільний транспорт. Останнім часом прискореними темпами ведеться будівництво та вводяться в експлуатацію трубопровідні магістралі. Повітряний транспорт зайнятий в основному пасажирськими перевезеннями.

Внутрішні відмінності. За рівнем промислового розвитку Казахстан ділиться на дві частини. До промислово розвиненим районам ставляться північ, схід і південь Казахстану. Менш розвинені західні і центральні області Казахстану.

Посилання на основну публікацію