Релігія і держава, роль релігії в політиці Хорватії

Згідно з конституцією, всі релігії рівноправні і мають однаковий правом на захист з боку держави. Але релігійний чинник відігравав помітну роль в хорватсько-сербському конфлікті, оскільки приналежність до католицизму або православ’я є одним з найбільш зримих елементів етнічної диференціації двох народів.

За даними перепису 2001 року, 87,8% населення сповідує католицизм, 4,4% – православ’я, 0,4% – інші різновиди християнства, 1,3% – іслам; представники інших конфесій і атеїсти становили 6,1%.

Посилання на основну публікацію