Релігія і держава, роль релігії в політиці Словаччини

Свобода думки, совісті, релігії і віри гарантуються конституцією (ст. 24). Церкви і релігійні громади самостійно управляють своїми справами. Будь-які обмеження релігійних прав і свобод встановлюються законом, якщо це необхідно в демократичному суспільстві для охорони громадського порядку, здоров’я і моральності або прав і свобод інших осіб.

За даними перепису 2001 року, католицизм сповідують 68,93% населення Словаччини. Прихильниками євангельської церкви аугсбургского сповідання (лютеранство) є 6,93%, словацької греко-католицької церкви – 4,09%, реформованої християнської церкви – 2,04% населення. Православ’я сповідують 0,94% населення. Визначають себе як атеїстів або не відносяться до будь-якої конфесії 12,96% жителів Словаччини.

Серед спірних питань в релігійній сфері все ще актуальна проблема реституції, тобто повернення церквам будівель і земель, конфіскованих у період правління комуністів. Закон про часткову реституції 1995 роки практично не застосовується, в той час як нова редакція закону, яка передбачає повне повернення власності, була відхилена президентом Гашпаровичем в 2004 році.

Посилання на основну публікацію