Релігія і держава, роль релігії в політиці Сербії

Сербія є світською державою. Конституція гарантує свободу совісті та віросповідання. Релігійні об’єднання відділені від держави і вільні в здійсненні своєї діяльності.

Поданим перепису 2002 року сповідують сербське православ’я становлять 85% населення, католики – 5,5%, протестанти – 1,1%, мусульмани – 3,2%, інші – близько 5%.

Історично православ’я відігравало велику роль в масовій свідомості сербського суспільства, будучи одним з головних чинників національної ідентичності. Після розпаду СФРЮ роль церкви в суспільстві різко зросла, і вона є інститутом, що користуються найбільшою довірою.

Посилання на основну публікацію