Релігія і держава, роль релігії в політиці Люксембургу

Ст. 19 конституції закріплює свободу віросповідання. Свобода культів, їх публічного відправлення, як і свобода вираження релігійних поглядів, гарантовані конституцією. Ніхто не може бути примушений до участі в релігійних актах або обрядах, до дотримання релігійних днів відпочинку. Відносини церкви з державою є предметом угод, які подаються до Палати депутатів.

Проводити опитування про релігійну приналежність населення в Люксембурзі з 1970 року заборонено законом в цілях недопущення дискримінації. За оціночними даними (2000 рік), католики становлять 87% населення, інші віросповідання (в тому числі протестанти, іудеї і мусульмани) – 13%.

Посилання на основну публікацію