Релігія і держава, роль релігії в політиці Литви

Державної релігії немає.

За даними перепису 2001 року, католицизм сповідують 79% населення країни, 1,9% є прихильниками протестантизму (лютеранство і євангельська церква), а 4,1% – православ’я. 9,5% населення не сповідують жодної релігії.

Держава підтримує традиційні в Литві церкви та релігійні організації, які отримують певні привілеї (в податковій сфері та інше). Держава гарантує свободу думки, віросповідання та совісті. Підтримку діяльності нетрадиційних релігійних організацій литовська держава ставить в залежність від того, чи мають вони опору в суспільстві і чи відповідають їх вчення і обряди законам і моральності. Визнані державою церкви та інші релігійні організації мають права юридичної особи.

Пізніше в порівнянні з іншими країнами Європи прийняття християнства в Литві зумовило виникнення своєрідного синкретизму християнства та язичницьких вірувань, окремі елементи якого зберігаються в народній свідомості донині. З іншого боку, католицтво зіграло важливу роль в складанні національної ідентичності литовського народу, зумовивши раннє відчуження литовців від іншого впливового релігійного центру – православної церкви. Успіхи Контрреформації в Польщі визначили збереження домінуючої ролі католицької церкви і в Литві, яка об’єдналася з Польщею в 1569 році.

Ототожнення західного християнства і західної традиції в цілому особливо гостро проявилося в роки радянської влади, коли католицька церква стала провідною політичною силою, координувала і надихала боротьбу з політичним режимом, тимчасово відірвали Литву від західного ареалу. У 1940-1950-х роках католицький клір активно брав участь в підтримці антирадянського збройного опору, а в подальшому, коли силовий опір довело свою безперспективність і було зламано, став стрижнем пасивного опору (в тому числі у формі дисидентства). Спільна європейська тенденція до секуляризації суспільного життя, а також пріоритетна орієнтація на цінності Євросоюзу, що носять переважно нерелігійна характер, призвели до того, що сьогодні роль релігії в литовській політиці невисока. Хоча в країні існують християнсько-демократичні партії, їх звернення до християнських цінностей носить в значній мірі традиційний характер.

Посилання на основну публікацію