Релігія і держава, роль релігії в політиці Китаю

Згідно ст. 36 гл. II конституції КНР, громадяни Китаю користуються свободою віросповідання. Ніякої державний орган, громадська організація або індивід не може перешкодити громадянам сповідувати або не сповідувати ту чи іншу релігію, не припустима дискримінація з їхнього боку стосовно громадян, (не-) сповідують ту чи іншу релігію. Держава захищає нормальну релігійну діяльність. Використання релігії з метою вчинення дій, що порушують громадський порядок, що загрожують здоров’ю громадян або порушують державну систему освіти, неприпустимі. Релігійні організації та релігійна діяльність не повинні управлятися з-за кордону.

За оціночними даними, основними релігіями в Китаї є: конфуціанство (сповідують 20% населення), даосизм (20% населення), буддизм (15% населення). Поряд з ними в країні також сповідують іслам (20 мільйонів чоловік), християнство (10 мільйонів чоловік), є й інші релігійні меншини (шаманізм, ламаїзм та ін.). Дуже значна частка атеїстів (до 1/3 населення).

Посилання на основну публікацію