Релігія і держава, роль релігії в політиці Ірландії

Ірландія є світською державою. У другій половині XX століття, як і ряд інших західноєвропейських католицьких держав, Ірландія пройшла через період формальної секуляризації. Конституція 1937 року закріплювала особливе положення католицтва, хоча і визнавала наявність інших християнських релігій. 7 грудня 1972 року референдумі була схвалена п’ята поправка до конституції, яка виключала ряд положень з тексту Основного закону. Ст. 44 конституції Ірландії гарантує свободу віросповідання; забороняється будь-яка дискримінація, включаючи дискримінацію на релігійному грунті; держава зобов’язана без упередження ставитися як до релігійних, так і нерелігійною школам.

Католицтво продовжує грати важливу роль в ірландському суспільстві. За даними останнього перепису (2006 рік), 86,83% населення Ірландії сповідують католицтво, 2,96% відносять себе до ірландської церкви (включаючи протестантів), 0,5% – до пресвітеріани, 0,29% – до методистів, 0, 05% – до іудеїв. 3,27% відносять себе до інших релігійних конфесій, 4,39% не сповідують жодної релігії, 1,66% не вказали свого віросповідання. Ірландія займає 1-е місце серед країн з католицькою більшістю за кількістю відвідувань церкви в тиждень. Однак за останні кілька десятків років релігійність ірландців знизилася, що виражається, зокрема, в скороченні чисельності віруючих, які регулярно відвідують меси.

Посилання на основну публікацію