Релігія і держава, роль релігії в політиці Фінляндії

Євангелічно-лютеранська і православна церкви мають державний статус і отримують фінансову підтримку з податків на доходи. Юридичний статус Євангелічно-лютеранської церкви закріплений в ст. 76 конституції. Разом з тим громадяни можуть відмовитися від сплати податків на потреби церкви. Урядом офіційно визнані 55 релігійних груп, які звільняються від сплати податків.

У країні успішно реалізується принцип поділу релігійного і політичного життя. Основний закон проголошує свободу релігії і совісті. Права релігійних меншин захищені законом. У середніх школах релігійні дисципліни включені в план занять, однак учень може відмовитися від відвідування занять.

За оціночними даними, конфесійний склад населення Фінляндії виглядає наступним чином: парафіяни Лютеранської церкви – 84,2%, парафіяни Православної церкви – 1,1%, послідовники інших течій християнства – 1,1%, послідовники інших релігій – 0,1%. До атеїстам відносять себе 13,5% населення.

Посилання на основну публікацію