Релігія і держава, роль релігії в політиці Естонії

Офіційної релігії немає. Згідно з переписом 2000 року, лютерани становлять 13,6% населення, православні – 12,8%, представники інших напрямків християнства (адвентисти, методисти, католики, п’ятидесятники) – 1,4%. 34,1% населення не зараховують себе до якоїсь конкретної релігійної групи. 6,1% мешканців не сповідують жодної релігії.

Естонці традиційно відрізнялися дуже слабкою прихильністю цінностей християнства, оскільки католицизм, а в подальшому – лютеранство строго асоціювалися у місцевих жителів з німецьким впливом.

Конституція 1920 року гарантувала свободу віросповідання, а в 1925 році церква була відокремлена від держави.

Активна боротьба Радянської держави з впливом релігії і церкви, загальна тенденція до дерелігізаціі суспільного життя, помітна по всьому євроатлантичному регіоні, а також пріоритетна орієнтація на цінності ЄС, що відображають традицію європейського секуляризму, привели до того, що сьогодні роль релігії в естонській політиці та суспільному житті невисока. Хоча в країні існують партії, які включають згадки про християнські принципи в свої назви і програми, вони мають досить обмежений вплив на політичний процес, а звернення до християнства носить в значній мірі традиційний характер.

Наявність в країні великої православної громади пояснюється не тільки наявністю великого числа православних росіян і українців, а й проводилася в XIX століття політикою русифікації, покликаної підірвати позиції балтійських німців, коли багато естонців залишили лютеранство (релігію німецьких панів) і перейшли в православ’я.

У роки існування першої Естонської Республіки православне населення перейшло під керівництво Константинопольського патріархату, а за радянської влади знову підкорилася Московському патріархату. У 1991 році була зроблена спроба відновити ситуацію міжвоєнного періоду, проте в результаті було прийнято рішення про збереження Естонської православної церкви (на правах автономії) в складі РПЦ. У 2002 році в рамках курсу на поліпшення відносин з Росією естонський уряд надав офіційний статус Російської Православної Церкви. Разом з тим з 1996 року на території Естонії діє і Естонська апостольська православна церква, яка продовжує традиції 1923-1940 років і знаходиться в конфлікті з Московським патріархатом через права на виняткове представництво інтересів православних в Естонії.

Посилання на основну публікацію