Релігія і держава, роль релігії в політиці Албанії

У конституції Албанія визначена як світська держава, в якому «немає ніякої офіційної релігії», держава нейтрально ставиться до релігії і гарантує свободу віросповідання. Конституція підкреслює рівність усіх релігійних конфесій. Відносини між державою і релігійними громадами регулюються відповідним законодавством. Релігійні руху можуть набути офіційного статусу, реєструючись відповідно до Закону про некомерційні організації. Уряд не вимагає реєстрації або ліцензування релігійних груп, але існує Державний комітет у справах релігії, який веде облік і статистику іноземних релігійних організацій.

Історично в Албанії переважав іслам, але в роки правління АПТ представники всіх релігійних конфесій піддавалися гонінням, до початку 1970-х років в країні були закриті всі церкви і мечеті і Албанія була проголошена першою у світі атеїстичною державою. Виросло ціле покоління людей, байдужих до релігії. Проте в країні поширені змішані шлюби, як правило, між православними і мусульманами, рідше між католиками і представниками інших конфесій, що стирає релігійні кордону. Ситуація почала змінюватися лише з 1990-х років, коли поряд з традиційними конфесіями в країні з’явилися свідки Єгови, баптисти, мормони.

Більш динамічно відроджуються різні християнські конфесії, що пояснюється прагненням країни інтегруватись в ЄС. Відносини між представниками конфесій толерантні, а суспільство в цілому підтримує ідею світської держави і секуляризації суспільного життя. Дослідники вказують на традиційну віротерпимість албанців. Преамбула конституції підкреслює, що народ Албанії вірить в Бога і інші універсальні цінності.

Достовірних даних про конфесійний склад населення немає. За деякими оцінками, переважна більшість населення (70%) проповідує іслам суннітського толку, православ’я сповідують 20%, причому частина з них належить до Грецької православної церкви, а близько 10,4% – до Албанської автокефальної православної церкви. Православ’я поширене в містах на півдні країни. На півночі країни поширене католицтво (близько 10%), протестантизм.

Посилання на основну публікацію