Релігії світу

Релігія – віра в реальне існування надприродного. Вона впливає на культуру і побут народів, на різні сторони їхнього життя, іноді навіть служить причиною ворожнечі між народами, призводить до воєн, переселенню частини віруючих в інші країни.

Протягом історії людства в різних місцях земної кулі склалася безліч релігій. Первісні релігії мали багато спільних рис, в них обожествлялася природа, люди вірили в духів, поклонялися тотемам (твариною- предкам). Племена індіанців, австралійців, пігмеїв і деякі інші народи досі прихильні таким релігійним віруванням.

Найпоширеніша релігія – християнство. Загальна ознака християнства – віра в Боголюдини Ісуса Христа, а головна священна книга християн – Біблія. Послідовники цієї релігії є серед народів багатьох континентів (мал. 41). Християн налічується більше 1 млрд осіб. Християнська релігія не єдина і має три гілки: католицьку (з центром у Ватикані, її сповідують в більшій частині країн Європи та Південної Америки); православну, яка не має єдиного центру (її сповідують в деяких країнах Східної та Південної Європи). Протестантська гілка християнства стверджує рівність всіх віруючих перед Богом і має багато послідовників у США.

Наймолодша світова релігія – мусульманство. Вона виникла в VII ст. н. е.. Її прихильники живуть в основному в країнах Азії та Африки. Мусульман приблизно в два рази менше, ніж християн. Нині мусульманська релігія є державною більш ніж в 20 країнах (наприклад, в Ірані, Пакистані, Афганістані, Саудівській Аравії та ін.) Засновник мусульманської релігії Мухаммед назвав її іслам, що означає « покірність Богу». Бог мусульман – Аллах. Головна священна книга мусульман – Коран, наявна в кожній віруючій сім’ї. Багато сторін життя мусульман визначаються Кораном. Кожному віруючому покладається 5 разів на день здійснювати молитву, а перед нею – омовіння, знак чистоти і непорочності.

Третя світова релігія – буддизм. Ця найстародавніша релігія поширена в країнах Східної Азії (у Китаї, Японії, Кореї, Таїланді і в інших країнах). Виник буддизм в Індії ще до нашої ери (в VI -V ст.). Будда – ім’я, дане засновнику буддизму, в перекладі з давньоіндійської означає « просвітлений ».

Релігії світу
Релігії світу

Значна частина населення Індії сповідує індуїстську релігію, в якій на відміну від християнської і мусульманської релігій богів багато. Індуїсти поклоняються багатьом природним об’єктам, у тому числі водних джерел і річках, тваринам – священним коровам, мавпам, кобрам, у них священні гори і каміння, рослини (наприклад, баньян). З річок сама священна в Індії річка Ганг (по- індійськи Гангу – Мата – мати Гангу). Особливо шанують індуїсти місця злиття великих річок з їх притоками. Сюди в певні дні стікаються паломники.

У Японії частина населення дотримується релігії синтоїзму (синто – шлях богів), обожнює природу та її об’єкти – сонце, гори, дерева. Тому так прекрасні храми, навколо яких зберігаються не зворушені людиною природні комплекси.

На життя народів Китаю великий вплив робить конфуціанство – одна з релігій, що виникла в цій країні, яка вимагає беззастережного підпорядкування молодших старшим. Верховна істота – небо (згадайте Храм неба в Пекіні – столиці Китаю). Для цієї релігії характерні культ природи і культ рідко. Конфуцій – засновник цього релігійного вчення – стверджував, що для досягнення щастя не треба робити для інших того, чого б ти не бажав від них для себе.

Більшість релігій звертається до душі людини, вимагає від нього вірності чітко визначеній системі поглядів.

Таким чином, кожен з людей – носій великої кількості особливостей свого народу. Ці особливості, природно, не передаються по спадку (на відміну від деталей зовнішнього вигляду), а отримуються ще в дитинстві, переймають від батьків, інших дорослих, від однолітків.

Посилання на основну публікацію