Рельеф і геоморфологічна будова Харківщини

Фізична карта Харківщини

Якщо уважно розглянути фізичну карту Харківської області, то добре видно, що більшість її території розташована на Східноєвропейській рівнині.

Основні форми рельєфу Східноєвропейської рівнини в межах Харківщини складають вирівняні ділянки поверхні різних за висотою рівнів:

 • слабо похилена Середньоруська височина — на півночі;
 • Лівобережно-Придніпровська низовина — на заході;
 • Донецький кряж — на півдні;
 • Донецька терасова рівнина — у середній, зниженій частині території краю.

Загальний план будови поверхні Харківщини

Рельєф нашої області рівнинно-хвилястий, розчленований річковими долинами, балками та схиловими ярами. Загальний похил поверхні (як його можна визначити?) спрямований на південь (південний захід і південний схід). Абсолютні висоти коливаються від 236 м (у відрогах Середньоруської височини, на північний захід від Золочева) до 59 м (у заплаві Сіверського Дінця, на межі Харківської та Донецької областей). Відносні висоти досягають значних величин у долинах великих річок — до 50-100 м і навіть 150 м (у долині Сіверського Дінця).

Коротка характеристика найбільших форм рельєфу області. На формування рельєфу нашого краю впливають такі чинники:

 • коливальні (висхідні та низхідні) тектонічні рухи земної кори, у теперішній час територія зазнає переважно підняття зі швидкістю 2-4 мм на рік;
 • вода (водна ерозія, карстові процеси). Так, схили Середньо-руської височини, розташованої на північному сході області, розчлековано річками. Її південно-західні відроги утворюють майже паралельні вододільні пасма між річками Мерла, Уди, Лопань, Харків.

У місцях виходу на поверхню крейдових порід (у межах Середньоруської височини) утворюються форми карстового рельєфу: карстові лійки, улоговини, провалля.

На південному сході нашого краю тягнуться відроги Донецького кряжа. Його поверхня сильно розчленована ерозією. Трапляються окремі високі ділянки, що нагадують гори-останці, такі як гора Кременець поблизу міста Ізюма.

За походженням рельєф території області достатньо різноманітний Найвищі ділянки поверхні {понад 220 м) є частинами денудаційних поверхонь, які сформувалися в процесі тривалого, протягом кількох мільйонів років, руйнування давніших поверхонь морського походження.

Західну та південно-західну частину області займає Полтавська низовинна рівнина (висоти до 200 м). Тут чітко виділяються невеликі форми рельєфу: степові блюдця-поди (діаметром від 10 до 80 м і глибиною 1-2 м), іцо утворилися на місцях просідання лесових порід. На схилах межиріч переважає яружно-балковий рельєф, а в місцях, де річки підмивають високі береги, розвиваються зсуви.

Сучасними процесами рельєфоутворення, характерними для Харківщини, є зсуви, западини, вимоїни, розростання ярів під тиском господарської діяльності людини.

Це треба знати

Зсуви — зміщення маси гірських порід уздовж схилу під дією сипи тяжіння.

Западини, степові блюдця — безстічні зниження рельєфу діаметром до 50 м, що можуть бути заболоченими або наповнюватися водою під час танення снігу.

Вимоїна — видовжена яма, вимита паводковими водами.

Яр — глибока крутосхила вибоїна на підвищених рівнинах або пагорбах, складена пухкими гірськими породами.

Ерозія — розмивання водними потоками гірських порід та ґрунтів. За базис ерозії слугує рівень того басейну, куди впадає окремо взятий потік. Так, загальним базисом ерозії для річкового басейну є рівень моря Нижчого базису ерозії не може бути, якщо річка несе свої води до моря.

Денудація — сукупність процесів руйнування гірських порід водою, вітром тощо та переміщення продуктів руйнування в пониззя.

Карст — комплекс явищ, пов’язаних з розчиненням гірських порід водою; розвивається у вапняках, гіпсах, солях, крейді та інших розчинних породах, У результаті карстових процесів утворюються своєрідні форми рельєфу — лійки, печери тощо. Походить від назви плато Карст на Балканському півострові.

Антропогеновий рельєф — рельєф, створений або змінений людиною.

Долина Сіверського Дінця є найнижчою серед усіх значних форм рельєфу Харківщини: рівень води в місці впадіння Осколу знаходиться на висоті 59 м над рівнем моря. На вододільних плато вищою точкою долини в межах області є висота 235 м, розташована на відрогах Донецького кряжа. Отже, перепад висот складає 176 м.

Поряд із крутими правими схилами, котрі в деяких місцях прозвали горами (Козача, Слов’янські гори), на лівому березі Сіверського Дінця далеко за обрій простяглися річкові тераси:

 • заплавна, або лучна, з відносними висотами до 5 м;
 • борова, або перша надзаплавна, із сосновими борами та піщаними кучугурами 10-15 м заввишки;
 • друга надзаплавна (лесова);
 • третя (таких терас може бути декілька) надзаплавна
 • з двома шарами лесових порід.

Господарська оцінка рельєфу Харківщини

Від ступеня розчленованості рельєфу залежить можливість використання земель у господарстві. На розчленованому рельєфі формується складна система екологічної взаємодії між усіма компонентами природи. На схилах південної експозиції коротший літній день, але вища інтенсивність сонячної радіації, температура ґрунту та повітря, ніж на північних схилах. Тому досвідчені агрономи використовують південні схили для культур короткого дня та високої інтенсивності радіації — південних рослин, і навпаки.

Рівнинний рельєф області сприяє будівництву доріг та населених пунктів, прокладанню ліній електромережі та трубопроводів.

На території нашої області не відбуваються такі несприятливі природні явища, притаманні гірським територіям, як обвали, снігові лавини, великі повені, землетруси тощо.

Таким чином, рівнинний рельєф території нашого краю надає населенню суттєві переваги для створення ефективної системи господарювання, не заважає розселенню людей, побудові шляхів.

Перевіряємо свої знання

 • Які внутрішні процеси впливають на формування рельєфу області?
 • Які зовнішні процеси в теперішній час впливають на формування рельєфу?
 • Наведіть приклади різних за походженням форм рельєфу.
 • Наведіть приклади антропогенових форм рельєфу області.
Посилання на основну публікацію