1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Райони промислового рибальства

Райони промислового рибальства

При існуючому видовому розмаїтті промислової риби в районах лову видобуваються, як правило, представники не одного, а різних родин і видів. Залежно від природних умов і біологічних факторів тим чи іншим районам океану властиві певні поєднання промислових видів. Приуроченість їх до відповідних просторовим зонам Світового океану дозволила Т. С. Рассу (1950) ввести поняття промислової географічного комплексу. Він визначив його як «сукупність промислових видів (об’єктів), що залежить від їх чисельності та розподілу і від техніки та економіки промислу». З формулювання ясно, що промислово-географічні комплекси не постійні в часі. Науково-технічний прогрес призводить до вдосконалення промислового флоту і знарядь лову, що змінює видовий склад уловів, робить іншим співвідношення компонентів комплексу. Освоєння раніше не використовуваних промислом районів океану дозволяє виділяти нові комплекси уточнювати кордону колишніх. Так, в роботі Т. С. Расса не фігурує антарктичний комплекс, оскільки коли в цих водах НЕ вівся промисловий лов. Але з розвитком рибальства в южнополярних області Світового океану цей комплекс придбав самостійне значення.

На великих площах розповсюдження якого-небудь комплексу зустрічаються ділянки з більшим чи меншим набором властивих йому видів риби. До найповнішим за видовим складом комплексам зазвичай приурочені і райони інтенсивного промислового лову.

Основні географічні особливості комплексів пов’язані з нерівномірним прогріванням води в океані. Тому розрізняють два головних типи комплексів: холодноводні і тепловодні зі своїми зональними підрозділами. Промислові об’єкти кожного з них представлені відповідно холоднолюбівимі і теплолюбними видами. Неважко простежити, що ареали промислово-географічних комплексів мають переважно широтне простягання і тільки в окремих районах – близьке до меридіональному, що пов’язано з регіональними особливостями поширення холодних і теплих течій. Отже, склад промислових компонентів комплексів змінюється головним чином по широтним зонах і в меншій мірі в межах кожної з них.
Сучасне промислове рибальство ведеться на значній частині акваторії Світового океану, від прибережних і прилеглих до них вод до відкритих океанських просторів. Звичайно, інтенсивність і результативність промислу далеко не однакові від місця до місця. Досі просторові відмінності уловів враховуються за статистичними районам ФАО, на які для збору і обробки даних рибогосподарської статистики розділений Світовий океан. Статистичним районуванням охоплені практично всі океанські простори, вільні від постійних льодів. Статистичні райони займають різну площу. Найбільш обширні райони, порівняно слабко освоєні промислом, наприклад зона антарктичних вод. Відносно невеликі ареали характерні для традиційних районів видобутку, наприклад північно-західні води Атлантичного і Тихого океанів. Ця особливість статистичного підходу до поділу Світового океану дозволяє зіставляти улови в промислових районах з досить неоднорідними природними умовами.

Найбільш результативний промисел ведеться в чотирьох районах Світового океану: в північній частині Атлантичного океану, у північній, західно-центральної та південно-східній частинах Тихого океану. Їх сумарна площа дорівнює приблизно 26% акваторії цих океанів, але названі райони дають близько 80% загального улову. Це істотна риса географії сучасного промислового рибальства, для якої дуже показово розподіл об’єктів океанського і морського промислу по країнах.

В даний час ФАО враховує улови 227 країн і територій, з яких 58 щорічно видобувають більш ніж по 100 тис. тисяч кожна, а їх загальний видобуток сягає майже 96% всього світового улову. З цих 58 країн і територій 18 виловлюють на рік 1 млн. тонн і більше, в сумі вони дають близько 80% світового видобутку.

Звичайно, вилов кожної країни непостійний в часі. Часом від року до року він змінюється досить істотно. Причини міжрічної мінливості уловів в тих чи інших країнах не однозначні. Наприклад, перелов перуанського анчоуса різко знизив улови Перу, тоді як до 1972 р. це держава займала перше місце в світі за рівнем видобутку риби.

Загальне зниження видобутку риби країнами, що розвиваються пов’язане з істотним падінням уловів Перу та інших латиноамериканських країн, які займалися видобутком перуанського анчоуса. Водночас помітно підвищилися улови країн Африки та особливо Азії, що дещо поліпшило показники цієї групи країн у цілому. Зміна уловів в деяких країнах пов’язане з введенням економічних 200-мильних зон більшістю держав світу. Це створило нові умови для рибальства в традиційних промислових районах Світового океану, на які припадає до 90% всього вилову. Тепер ці райони виявилися в значній мірі перекритими економічними зонами, де обсяг вилову встановлюється і регулюється прибережним державою шляхом видачі ліцензії іноземним рибалкам. Такий порядок, безсумнівно, відбитися на обсягах уловів країн з розвиненим промисловим рибальством. Поки ще важко оцінити конкретні наслідки введення економічних зон, але можна припустити, що улови між різними країнами не пераспределятся.

ПОДІЛИТИСЯ: