Райони гострих екологічних ситуацій в Росії та інших країнах СНД

Незважаючи на те що в межах Росії знаходиться найбільший в світі Північний Євроазіатський центр стабілізації навколишнього середовища, завдяки якому природні екосистеми збереглися на 2/3 її території, Росія була і залишається країною з дуже складною екологічною ситуацією. У першу чергу це відноситься до Головної смузі розселення. На початку 2002 р. на Всесвітньому економічному форумі в Нью-Йорку був охарактеризований екологічний рейтинг 142 країн світу. Росія опинилася в ньому на 74 місці.

Причини виникнення подібної екологічної ситуації в Росії, та й в інших країнах СНД сягають корінням в епоху існування Радянського Союзу, так що екологічні деформації накопичувалися в них протягом десятиліть. Серед головних причин загального екологічного неблагополуччя зазвичай називають ресурсну марнотратність надцентралізованою економіки; гіпертрофований розвиток галузей важкої промисловості, включаючи потужний ВПК; надмірну концентрацію «брудних» виробництв в окремих районах і центрах; гігантоманію, тобто захоплення будівництвом величезних індустріальних комплексів – особливо великих руйнівників природних екосистем.

Здавалося б, що в незалежній Росії з переходом до ринкової економіки екологічна ситуація мала змінитися на краще. Дійсно, за всіма даними в 1990-х рр.. забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери в країні помітно зменшилася. Однак це відбулося не в результаті прийняття необхідних і дієвих природоохоронних заходів, а на 4/5 в результаті падіння виробництва. З іншого боку, збереглися і навіть ще більше посилилися багато негативні тенденції, характерні для минулого. До них відноситься дуже велика частка ресурсномістких галузей гірничодобувної промисловості та обробної промисловості «нижніх поверхів» у структурі промислового виробництва, орієнтація на вивезення природних ресурсів з країни, яку Н. Н. Клюєв образно охарактеризував як нарощування експорту вітчизняних ландшафтів. Більше того, до багатьох старим додалися і нові фактори, які ускладнюють екологічну ситуацію. Такі, наприклад, як економічна дезінтеграція на території колишнього СРСР, виникнення вогнищ політичної та соціальної напруженості, ще більший знос основних фондів, відсутність необхідних коштів для проведення природоохоронних заходів, споживацьке ставлення до природи з боку значної частини «нових росіян» підприємців.

У результаті, на думку найавторитетніших вітчизняних екологів і географів, Росія фактично вже вступила в стадію жорстокого екологічної кризи. Перші правдиві дані про дійсний рівень екологічної кризи в СРСР стали надбанням громадськості в 1989 р., коли був опублікований державний доповідь Держкомприроди про стан навколишнього середовища. Воістину шокове враження справили відомості про те, що в умовах несприятливої ??екологічної обстановки проживає більше 20% всього населення країни, тобто 50-55 млн чоловік, у тому числі 39% городян. Як виявилося, в 103 містах рівень забруднення атмосфери в 10 разів і більше перевищував гранично допустимі норми.

У 1989 р. в Інституті географії АН СРСР була вперше складена карта «Найбільш гострі екологічні ситуації в СРСР» (масштаб 1:8 ТОВ ТОВ). На ній відображено весь комплекс порушень навколишнього природного середовища: забруднення атмосфери, виснаження і забруднення вод суші, забруднення морів, виснаження рибних ресурсів, збезлісення і деградація лісових масивів, деградація природних кормових угідь, виснаження промисловий фауни, прискорення ерозії грунтів, хімічне забруднення і вторинне засолення грунтів, зміна мерзлотного режиму грунтів і грунтів, комплексне руйнування земель при гірських розробках, втрата продуктивних земель в результаті їх відчуження, зниження і втрати природно-рекреаційних якостей ландшафту, порушення режиму особливо охоронюваних природних територій, радіаційне забруднення. Всього в країні виявилося близько ЗОО ареалів зі складною екологічною ситуацією, які займали 4 млн км2, або 18% її загальної площі. А з урахуванням деградованих тундрових, степових і напівпустельних пасовищ цей показник зростав до 2О%.
У 1990-х рр.. з’явилися нові оцінки екологічної ситуації в Росії. Згідно більшості з них, території екологічного неблагополуччя займають в країні 2,4 млн км2, або 15% всієї її площі, а з урахуванням деградуючих пасовищ цей показник зростає до 18-20%. На таких територіях проживають десятки мільйонів людей. Особливо це відноситься до міського населення. Досить сказати, що на порозі XXI в. в Росії налічувалося 195 міст (із загальним населенням в 65 млн осіб!), в атмосфері котрим середні за рік концентрації одного або декількох забруднюючих речовин перевищували ПДК.

Г. М. Лаппо писав про те, що в список особливо неблагополучних в екологічному відношенні міст входили всі 1З міст-«мільйонерів», всі 22 великих міста з населенням від 5ОО тис. до 1 млн осіб, переважна більшість обласних, крайових і республіканських центрів (63 з 72), майже з / 4 великих міст з населенням від 100 тис. до 500 тис. чоловік (113 з 165). [79] Серед міст з найбільшими викидами в атмосферу різного роду забруднюючих речовин переважають центри чорної і кольорової металургії, хімічної та целюлозно-паперової промисловості. Саме тому в першу десятку найбільш забруднених міст країни потрапляють (за зменшенням): Норильськ, Новокузнецьк, Череповець, Липецьк, Магнітогорськ, Нижній Тагіл, Красноярськ, Ангарськ, Новочеркаськ, а замикає цей список Москва.

Науковий аналіз екологічних ситуацій в окремих частинах Росії довгий час був утруднений через термінологічного різнобою в їх класифікації та оцінки. Але потім цей різнобій було ліквідовано. Залежно від ступеня гостроти географи стали виділяти такі категорії екологічних ситуацій: 1) катастрофічні (дуже гострі); 2) кризові (дуже гострі); 3) критичні (гострі); 4) напружені (не гострі); +5) Конфліктні (не гострі); 6) задовільні. Один з головних фахівців у цій галузі, Б. І. Кочуров, характеризує ці категорії таким чином.
Катастрофічні ситуації відрізняються глибокими і часто необоротними змінами природи, втратою природних ресурсів і різким погіршенням умов проживання населення, які викликаються переважно багаторазовим перевищенням антропогенних навантажень на ландшафти регіону. Важлива ознака катастрофічної ситуації – загроза життю людей і їх спадковості, а також втрата генофонду та унікальних природних об’єктів. Кризові ситуації наближаються до катастрофічних, оскільки при них в ландшафтах виникають дуже значні і практично слабо компенсовані зміни, відбувається повне виснаження природних ресурсів і різко погіршується здоров’я населення. Якщо не вжити термінових заходів, то перехід від кризової стадії до катастрофічної може відбутися за дуже короткий термін (три – п’ять років). При критичних ситуаціях виникають значні і слабо компенсовані зміни ландшафтів, відбувається швидке наростання загрози виснаження або втрати природних ресурсів (у тому числі генофонду), унікальних природних об’єктів, спостерігається стійке зростання числа захворювань через різке погіршення умов проживання. Антропогенні навантаження, як правило, перевищують встановлені нормативні величини та екологічні вимоги. При напружених ситуаціях відзначаються негативні зміни в окремих компонентах ландшафтів, що веде до порушення або деградації окремих природних ресурсів і в більшості випадків – до погіршення умов проживання населення. При конфліктних ситуаціях спостерігаються незначні в просторі і в часі зміни в ландшафтах. Нарешті, при задовільних ситуаціях через відсутність прямого або непрямого антропогенного впливу всі показники властивостей ландшафтів не змінюються.

Посилання на основну публікацію