Раціональне природокористування

Раціональне природокористування – це система природокористування, при якій повною мірою використовуються видобуті природні ресурси (і відповідно зменшується кількості споживаних ресурсів), відбувається відновлення відновлюваних природних ресурсів, багаторазово і повно використовуються відходи виробництва (безвідходне виробництво), що робить можливим значне зменшення забруднення навколишнього середовища . Раціональне природокористування притаманне інтенсивного типу господарства, яке йде шляхом розвитку, заснованого на науково-технічному прогресі і оптимальної організації праці при високій продуктивності праці. Як приклад раціонального природокористування може служити безвідходне виробництво або безвідхідний цикл виробництва, в якому найбільш повно використовуються відходи, в результаті чого знижується витрата сировини.

Посилання на основну публікацію