Провінція в Тайвані

Згідно Доп. ст. 9 конституції (що скасувала дію положень ст. 112-115), в провінції засновується уряд, що складається з 9 членів, включаючи губернатора. Кандидатури в провінційний уряд висуваються головою Виконавчого Юаня і призначаються Президентом Республіки. Також створюється Консультативна Рада провінції, кандидатури в члени якого висуваються головою Виконавчого Юаня і призначаються Президентом Республіки.

У разі суперечності нормативно-правових актів, прийнятих на провінційному рівні, з законодавством національного рівня, наявність якого встановлює Судовий Юань (ст. 117), перші вважаються нікчемними (ст. 116).

Повіт. У повіті створюється Повітовий Рада, що здійснює законодавчу владу, члени якого обираються населенням повіту (ст. 124). Також створюється Повітове Уряд, очолюваний магістратом, який обирається населенням повіту (ст. 126). Діяльність повітового рівня контролюється органами влади провінційного рівня, які, в свою чергу, підзвітні Виконавчому Юаню.

З питань, що знаходяться в компетенції повіту, населення повіту здійснює право ініціативи і політичні права на референдумі. Вони користуються правом обирати і відкликати магістрат і інших посадових осіб повітового рівня (ст. 123).

Посилання на основну публікацію