1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Промисловість України

Промисловість України

Головну роль у господарстві нашої країни відіграє промисловість. Україна має можливості для розвитку всіх галузей промисловості. Усі галузі промисловості можна розділить на видобувні і обробні; галузі важкої та легкої промисловості.

До добувним відносяться галузі, які займаються видобутком різних видів сировини і палива. До них відносяться: вугільна, нафтова, видобуток руд металів, заготівля лісу та інші.

До оброблювальним відносяться галузі, які переробляють сировину. Це такі як чорна та кольорова металургія, машинобудування, хімічна, деревообробна, харчова та інші галузі.

Сукупність галузей, які виробляють засоби виробництва (машини, обладнання) і предмети праці (сировина, паливо), називають важкою промисловістю. До неї належать паливна, металургійна, машинобудування.

Сукупність галузей, які виробляють предмети народного споживання, називають легкою промисловістю. До неї належать легка і харчова промисловості.

Характерним прогресивним економіко-географічним процесом є розвиток галузевих комплексів – об’єднання технологічно взаємопов’язаних підприємств на певній території. Прикладами можуть бути машинобудівний, лісовиробничий, агропромисловий комплекси.

Для роботи промислових комплексів характерні такі форми організації виробництва, як:

спеціалізація – випуск однорідної продукції на окремому підприємстві (автомобілі, годинники, екскаватори);

комбінування – об’єднання виробництв, що відносяться до різних галузей, на одному підприємстві, яке називається комбінатом. Наприклад, на металургійному комбінаті виробляють не тільки метал, але і азотні добрива (хімічна промисловість), будівельні матеріали (промисловість будівельних матеріалів);

концентрація – зосередження виробництва на великих підприємствах. Економічний ефект досягається за рахунок зменшення витрат на одиницю продукції, але надмірна концентрація призводить до негативних явищ.

На розміщення підприємств впливають певні чинники, які сприяють найбільш ефективному виробництву в даному місці при найменших витратах на сировину, транспортування продукції. Їх називають факторами розміщення господарства. Ці фактори можна умовно розділити на:

  • ? природні – вплив природних умов, наявність води, природної сировини, палива;
  • ? економічні – наявність енергетичних ресурсів, транспорту, економіко-географічне положення;
  • ? соціальні – наявність висококваліфікованих трудових ресурсів, наука, споживач.

Розвиток науки і науково-технічний прогрес знижують вплив деяких факторів, наприклад паливного, сировинного, і підвищують вплив наукового, екологічного чинників.

В Україні працює 9940 підприємств. Частка промисловості в економіці країни становить 42%.

Якщо порівняти виробництво промислової продукції за основними галузями в 1985 і 1998 роках (рис. 6), можна зробити висновок – роль окремих галузей змінилася – якщо в 1985 році найбільш розвиненими галузями були машинобудування і металообробка (28,4%) і харчова промисловість (18 , 7%), то в 1998 році зросла роль чорної металургії (22,9%), електроенергетики (16,5%), паливної промисловості (11,6%) і знизилася частка машинобудування і металообробки (15,1%), харчової (14,9%), легкої (1,5%) промисловості. Промисловість належить до прибуткових галузях економіки. У 1998 році прибуток склав 2548300000 грн. У 2000 році збільшилося виробництво промислової продукції в 24 регіонах, крім Одеської, Полтавської та Рівнен-ської областей.

ПОДІЛИТИСЯ: