1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Промисловість: шість головних напрямків розвитку

Промисловість: шість головних напрямків розвитку

Промисловість

Виробництво в епоху НТР розвивається за шести головних напрямів. Перший напрямок- електронізація, тобто насичення всіх галузей людської діяльності засобами електронно-обчислювальної техніки. Завдяки електронізації зовсім змінюється технологія багатьох виробничих процесів.

Якщо електронна промисловість на початку НТР ще входила до складу електротехніки, то в середині 80- х рр.. за вартістю продукції вже зрівнялася з нафтовою промисловістю, на рубежі 90- х рр.. обігнала автомобільну, а наприкінці 90-х- хімічну промисловість. Нині вартість її продукції вже перевищує 1 трлн. дол

Електронна промисловість багато в чому визначає весь хід НТР. Найбільший розвиток ця галузь отримала в США, Японії, ФРН, деяких нових індустріальних країнах.

Промисловість
Промисловість

Другий напрямок- комплексна автоматизація. Вона почалася в 50-х рр.. у зв’язку з появою ЕОМ. Якісно новий етап комплексної автоматизації пов’язаний з появою в 70-х рр.. мікроЕОМ і мікропроцесорів, які вже ” отримали прописку ” у багатьох галузях виробничої та невиробничої сфер. З мікропроцесорами пов’язана воістину нова ера в застосуванні різноманітних електронно-механічних маніпуляторів, які чеський письменник К. Чапек ще в 20-і рр.. назвав роботами. У свою чергу, виникнення робототехніки спричинило за собою створення гнучких виробничих систем, заводів- автоматів.

Роботобудування в наші дні також стало однією з найбільш важливих наукомістких галузей виробництва, а загальне число промислових роботів у світі в 1999 р. перевищило 1 млн. Найбільшим парком таких роботів володіють Японія, США, ФРН, Італія, Франція.

Японія випереджає всі країни світу не тільки за кількістю промислових роботів (50% світового парку), а й за оснащеністю ними виробництва. На кожні 10 тис. робітників, зайнятих в автомобільній промисловості, припадає 800 роботів, тоді як у США- 300.

Третій напрям- перебудова енергетичного господарства, заснована на енергозбереженні, вдосконаленні структури паливно-енергетичного балансу, більш широкому використанні нових джерел енергії. Особливо багато проблем викликає розвиток атомної енергетики. До кінця 90- х рр.. у світі діяло вже 450 ядерних енергоблоків. Найбільший розвиток ця галузь отримала в США, Франції, Японії, ФРН, Росії, на Україні. Проте останнім часом, побоюючись можливих екологічних наслідків, багато країн скорочують свої програми спорудження АЕС.

Четвертий напрямок- виробництво нових матеріалів. Сучасне виробництво пред’являє набагато вищі вимоги до старих конструкційних матеріалів- чорним та кольоровим металам, синтетичним полімерам, частка яких зросла. Але воно викликало до життя і принципово нові композиційні, напівпровідникові, керамічні матеріали, оптичне волокно, а також такі ” метали XX в. “, Як берилій, літій, титан (метал номер один аерокосмічної промисловості) і багато інших.

П’ятий напрям- прискорений розвиток біотехнології. Цей напрямок виникло в 70-і рр.., Але вже стало одним з найперспективніших. Біотехнологія і біоіндустрії, також належать до найбільш наукомістким новітнім галузям НТР, особливо успішно розвиваються в США, а також в Японії, ФРН, Франції.

Шосте напрямок- космизация. Розвиток космонавтики призвело до виникнення ще однієї новітньої наукоємної галузі- аерокосмічній промисловості. З нею пов’язана поява багатьох нових машин, приладів, сплавів, деякі з них потім знаходять застосування в некосмічних галузях.

Поряд з цими найважливішими новими напрямками в епоху НТР продовжують відігравати велику роль і такі стали вже традиційними шляхи вдосконалення виробництва, як його механізація, електрифікація, хімізація.

Управління. Сучасний етап НТР характеризується новими вимогами до управління. У відповідь на запити практики виникла особлива наука про управління- кібернетика. Одночасно це і наука про інформацію. Ми живемо в епоху ” інформаційного вибуху “, коли обсяг наукових знань і кількість джерел інформації ростуть дуже швидко.

Випуск різної інформаційної техніки вже став однією з новітніх наукоємних галузей виробництва, а її обслуговування викликало до життя нові спеціальності- програмістів, операторів та ін Інформатика дозволяє здійснювати системний підхід, застосовувати економіко- математичне моделювання.

Велике вплив вона робить і на розміщення виробництва. Так, багато наукомісткі галузі тяжіють в першу чергу до джерел добре організованою і різноманітної інформації, як правило, знаходяться у великих містах і міських агломераціях. У зарубіжній Європі, Японії, Америці, Австралії з вуличного телефону-автомата можна зв’язатися з кожним континентом.

У наші дні вже існує світовий інформаційний простір. Велику роль у його створенні відіграє Інтернет- всесвітня комп’ютерна телекомунікаційна система, початок якої було покладено в США в 1969 р. Нині нею користуються вже десятки мільйонів людей в усьому світі.

Загальна інформатизація не обійшла стороною і географічну науку, у складі якої виник новий напрям- географічна інформатика, або геоінформатика. У свою чергу, розвиток геоінформатики призвело до створення геоінформаційних систем (ГІС). Впровадження ГІС- технологій в географію зачепило багато її галузі, і в першу чергу картографію. Вже створені світові електронні атласи, що розрізняються за характером і мови. Національні електронні атласи видані в США, Канаді, Японії, Швеції, Китаї та в багатьох інших країнах.

Геоінформатика- один з головних напрямків з’єднання географічної науки з досягненнями сучасного етапу НТП.

ПОДІЛИТИСЯ: