Промисловість Канади — доповідь

Стаття містить дані про основні види промисловості в країні. Дає уявлення про фактори, які дозволили підвищити темпи зростання Канади на світовому ринку. Матеріал вказує на основні галузеві напрямки в економіці держави.

Ця сфера економічного життя країни включає в себе такі галузі промисловості Канади:

  • гірничодобувну;
  • лісову;
  • деревообробну.

Тут не можна не згадати про такі важливі економічні складових як енергетика і сільгосп сектор.

Через стрімке зростання і розвитку цих галузей Канада дуже швидко зайняла позиції основного постачальника сировини на світовий ринок.

Обробної промисловості відведена незначна частина в ВВП країни. Її рівень істотно нижче, в порівнянні з розвиненими країнами. Економічну базу держави становить енергетичний сектор. Паливно-енергетичний баланс Канади регулюється, в основному, такими компонентами як природний газ і нафту.

Канада сьогодні виступає як найбільший постачальник азотних і калійних добрив у всьому світі. Вона ж є і одним їх лідерів в лісопромислової галузі.

Держава знаходиться на третій позиції в світі після Росії та США за обсягами річного видобутку газу природного походження.

Левова частка електроенергії в Канаді виробляється ГЕС.

Крім цього країна має в своєму енергетичному активі потужні АЕС та ТЕС, які відповідають світовим стандартам. Частку видобутого природного газу, нафти, а також і надлишків електроенергії Канада продає в США.

Галузі спеціалізації Канади

У сфері галузевої спеціалізації Канади традиційно виділяють обробну промисловість. Це обумовлено тим, що країна довгий час залишається в списку лідерів з видобутку і виробництва основних видів сировинних матеріалів:

  • нікелю;
  • урану;
  • азбесту;
  • алюмінію.

Канада лідирувала і за темпами зростання виробництва та інвестицій в області «ресурсних» галузей:

  • нафто-газової промисловості;
  • промислового комплексу;
  • всі види металургії.

Однак, в даний час через зниження світових цін на сировинні товари і спад попиту на них на перший план в сфері галузевої спеціалізації країни виходять наукоємні галузі: виробництво електротехнічного обладнання; виробництво засобів телекомунікацій; фармакологія; виробництво промислового устаткування і багато інших.

Тенденції до зростання відзначаються і у канадській комп’ютерної індустрії, а також в сфері виробництва іншої оргтехніки.

Сьогодні промислова політика країни орієнтована на працезберігаючі технології, автоматизацію робочих місць, що дозволить знизити питомі витрати на робочу силу.

Що ми дізналися?

З’ясували, яка з галузей виробництва сьогодні є пріоритетною для економічного зростання країни. Отримали уявлення про основні напрямки у виробництві.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.