Процеси, які протікають під впливом штучних факторів

Як ми вже раніше відзначали, до штучних чинників слід відносити процеси, які відбуваються під впливом сільського та водного господарства, промисловості і транспорту.

В результаті діяльності сільського господарства формуються засолення, вітрова та водна ерозії.

Результатом близького розташування до поверхні землі рівня підземних вод є засолення грунту. Це відбувається тому, що при випаровуванні води в грунті починають відкладати солі, що призводить до її перенасичення солями.

Вітрова ерозія зустрічається в основному в місцях постійної активної рози вітрів, в цьому випадку разом з вітром несеться верхній родючий шар грунту.

Водна ерозія спостерігається при зрошенні схилів, вона може служити причиною виникнення ярів, внаслідок чого родючі землі приходять в непридатність.
При будівництві гідротехнічних споруд нерідко можуть відбутися надзвичайні події. Будівництво Каракумского каналу, надмірне використання води для потреб зрошення ресурсів Амудар’ї і Сирдар’ї призвело до того, що, починаючи з 1960 р, рівень Аральського моря неухильно став знижуватися. Соляні відкладення з оголеного дна Аральського моря вітрами стали виноситися на берег, що призвело до швидкого засолення навколишнього грунту.

Розвиток промислових галузей нерідко призводить до небажаних природним географічним процесам. Наприклад, з розвитком гірничодобувної промисловості збільшується ймовірність виникнення дуже великих зсувів, осідання земної поверхні, обвалів, зниження рівня підземних вод, а також інших явищ. Протягом 20-25 років в Ахангаранской долині здійснювалася підземна газифікація вугілля, що призвело до утворення під землею пустоти обсягом понад 1 куб. км, в результаті чого зруйнувалися передгірні райони, а що утворився зсув обсягом 700-800 млн куб. м завдала колосальної матеріальної шкоди народному господарству. У процесі видобутку корисних копалин вода з родовищ відкачується, що призводить до різкого падіння рівня підземних вод. Надто великі обсяги видобутку нафти і газу стають причиною осідання земної поверхні. Прикладом цього може служити осідання Західно-Сибірської низовини в результаті непродуманих обсягів видобутку нафти і газу. Сталося підняття рівня підземних вод, що, в свою чергу, призвело до збільшення площ боліт і озер.

Що ж стосується промислових підприємств, то в результаті викидів в атмосферу різних шкідливих речовин створюється «парниковий ефект», унаслідок чого середня температура на Землі підвищується на кілька градусів.

Посилання на основну публікацію