1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Проблеми та перспективи транспортної системи України

Проблеми та перспективи транспортної системи України

Стабільна робота усіх видів транспорту є невід’ємною умовою нормального функціонування економіки України. Тим часом в останні роки становище в транспортно-дорожньому комплексі погіршився. Внаслідок спаду обсягу перевезень різко скоротилися прибутки транспортних підприємств, граничного рівня досягла зношеність основних виробничих фондів, що призводить до зростання потреб у реконструкції, ремонті та технологічному обслуговуванні. Повільно вирішуються питання технічних інновацій та технологічної модернізації, не повною мірою використовуються потенційні можливості ТДК з розвитку експорту транспортних послуг.

Важливі розробки та реалізація державної транспортної програми, принципом якої має стати підтримка такого рівня розвитку транспорту, який дозволяв би при будь-яких умовах задовольняти життєво важливі потреби економіки і населення в перевезеннях, забезпечуючи його конкурентоспроможність на внутрішньому і міжнародному ринках.

Пріоритетні напрямки розвитку:

 • ? будівництво та реконструкція мережі шляхів сполучення, терміналів, пунктів пропуску транспорту через кордон;
 • ? оновлення рухомого складу, техніко-технологічна модернізація, розвиток інформаційної мережі;
 • ? підвищення міжнародного рейтингу України за рахунок комплексного впровадження заходів, які забезпечать швидке, безперервне, безпечне просування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
 • ? створення спільного транспортного простору в рамках СНД та інтеграція ТДК в європейську та світову транспортну системи;
 • ? поповнення та модернізація парків транспортних засобів усіх видів транспорту;
 • ? створення спільних підприємств, об’єднань, транснаціональних корпорацій;
 • ? розробка перспективних зразків транспортної та дорожньої техніки;
 • ? застосування прогресивних технологій;
 • ? впровадження систем швидкісного руху;
 • ? формування економічного механізму в ринкових умовах;
 • ? поступова інтеграція в ЄС з метою проведення торговельної діяльності на ринках Західної Європи в режимі найбільшого сприяння.
ПОДІЛИТИСЯ: