Проблеми та перспективи розвитку Столичного району

Головними проблемами району є

  • ? складна демографічна ситуація,
  • ? нерівномірне територіальний розвиток областей (Чернігівської та Житомирської);
  • ? реконструкція та технічне переозброєння підприємств хімічної промисловості;
  • ? погіршення екологічної ситуації,
  • ? освоєння рекреаційних ресурсів

Перспективи розвитку району пов’язані з пріоритетним розвитком наукоємного машинобудування, оптимальною структурою розвитку агропромислового комплексу, посиленням соціальної орієнтації у виробництві, створенням і розвитком в Києві міжнародного інфраструктурного центру для обслуговування потреб міжнародного співробітництва України

Посилання на основну публікацію