1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Проблеми та перспективи металургійного комплексу України

Проблеми та перспективи металургійного комплексу України

  • ? погіршення сировинної і паливної баз країни;
  • ? збереження власного металлофонда;
  • ? висока частка зношеності промислового обладнання;
  • ? неефективна технологія видобутку і виробництва;
  • ? неконкурентоспроможність продукції на світовому ринку;
  • ? посилення екологічного пресингу на навколишнє середовище.

Шляхи вирішення проблем:

? підвищення обсягу конкурентоспроможної продукції шляхом зниження собівартості. Зменшуються витрати матеріалів та електроенергії на виробництво продукції, так, витрати коксу на виробництво 1 т чавуну в 1999 році зменшилися на 6%, витрати стали на 1 т прокату – на 33 кг; витрати енергоносіїв – на 10-15%.

Це об’єктивні показники покращення рівня технології виробництва. Цю роботу потрібно інтенсивно продовжувати:

? проведення реконструкції та модернізації виробництва. Введено в експлуатацію машини безперервного лиття заготовок на комбінатах імені Ілліча в Маріуполі і імені Дзержинського в Дніпродзержинську;

? залучення великих інвестицій. На Донецькому металургійному заводі завершується будівництво нового електроплавильного виробництва, яке працюватиме з використанням дешевого вітчизняного металобрухту;

? впровадження у виробництво принципово нових високопродуктивних, енергозберігаючих та екологічно чистих технологій та обладнання,

? в доменному виробництві: впровадження устаткування і технологій використання пиловугільного палива;

? у сталеплавильному виробництві: виведення з експлуатації мартенівських печей, максимальне збільшення конвертерного і електроплавильного виробництва (52%), впровадження устаткування і технологій безперервного лиття сталі;

? в прокатному виробництві: реконструкція ряду діючих прокатних станів;

? майже всі підприємства освоїли випуск продукції згідно з нормами міжнародних стандартів, провели сертифікацію технологічних процесів і якості виготовленої продукції.

ПОДІЛИТИСЯ: