1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Проблеми і перспективи розвитку Донецької області

Проблеми і перспективи розвитку Донецької області

При переході до ринкових відносин в економіці Донецької області виникло багато проблем, але разом з тим намітилися деякі перспективні особливості розвитку: А проведення реальної реструктуризації, відповідної сьогоднішніх умов ринку (т. К. На 01.01.98 року тільки 32% виробництв в якійсь мірі відповідали умовам ринку);

 • призупинення спаду виробництва (в 1997 році в порівнянні з 1996 спад виробництва відбувся: у легкій промисловості на 45,7%, деревообробній на 31,1%, кольорової металургії на 26,9%, електроенергетиці f на 18,7%, харчовій промисловості на 13% і т. д.);
 • зменшення масштабів бартеризації економіки (в 1997 році питома вага промислової продукції області, реалізованої на бартерних умовах, досяг 49%, в т. Ч. Частка бартеру в електроенергетиці -76%, промисловості будівельних матеріалів – 74%, паливної промисловості – 64%, кольорової металургії – 63%);
 • домогтися реалізації виробленої продукції тільки за гроші (в 1997 році питома вага продукції, реалізованої за гроші, склав менше 40%);
 • розробити механізми зменшення утворення значних залишків готової продукції на складах машинобудівних підприємств (на кінець 1997 року залишилося на складах 44% шахтних і гірничорудних вагонеток, 21% вантажних вагонів, 9% металорізальних верстатів та ін.);
 • призупинити скорочення масштабів капітального будівництва шляхом різних форм фінансування виробництв і промисловості будівельних матеріалів;
 • залишається низькою інноваційна діяльність більшості промислових підприємств (в 1997 році тільки четверта частина підприємств виконувала такі роботи);
 • зменшення в сільськогосподарських підприємствах сільськогосподарської техніки (у 1997 році порівняно з 1996 роком зменшилася На 7% кількість тракторів, на 8% – культиваторів, на 6% – тракторних плугів, на 4% – вантажних автомобілів);
 • високий відсоток збиткових підприємств (у 1997 році стали збитковими 44% підприємств) в лісовій, скляної, легкої промисловості та в сільському господарстві;
 • продовжується зниження обсягів виробництва на підприємствах, що виробляють товари народного споживання (в
 • 1997 з 500 підприємств знизило обсяги порівняно з 1996 роком 331, або 66,2%);

Реалізувати перспективні напрямки:

 1. 1) реальний розвиток Центральної та Азовської вільних економічних зон;
 2. 2) подальшу участь у виконанні державної Програми з розвитку вугільної промисловості;
 3. 3) реалізація територіальних програм: «Штріпо-труба-газ», «Угол’-коко-метал»;
 4. 4) підготовка технологічної програми обласного рівня;
 5. 5) реально задіяти програми: «Використання вторинних ресурсів»; «Інвестиційна діяльність», «Природоохоронні заходи»;
 6. 6) активно реалізовувати інвестиційні проекти на Донецькому металургійному заводі, «Азовсталі», ім. Ілліча, концерні «Стирол», Харцизькому трубному заводі, Новокраматорському машинобудівному заводі, Микитівському ртутному комбінаті та ін .;
 7. 7) створити регіональний заповідний ландшафт (або націо1 нальний парк) Узбережжя Азовського моря;
 8. 8) розвиток зон рекреації: Маріупольської, Слов’яногірськ, Краснолиманської шляхом створення в них необхідної інфраструктури (насамперед курортної справи);
 9. 9) закінчити будівництво газопроводу на Маріуполь і однією з найбільших в Україні Вітряний електростанції (в Новоазовському районі);
 10. 10) реалізувати програму з поліпшення геоекологічної ситуації території Донецької області (див. Рис. 5).
ПОДІЛИТИСЯ: