Природознавство, або науки про живу і неживу природу

Природознавство є комплексом наук про природу, що включає в себе сотні дисциплін. Всі вони спрямовані на пізнання світу. Природознавство виступає теоретичною основою життєзабезпечення людини. По об’єкту дослідження розрізняють науки про живу природу і науки про неживу природу. Вивченням живої природи займається біологія. Фізика вивчає явища і процеси, які відбуваються в навколишньому світі.

Науки, що вивчають природу

Все, що існує навколо людини і сталося без його участі, називається природою. Людина вивчає її протягом багатьох тисячоліть. Згодом знань ставало все більше, а самі люди намагалися глибше осягнути природу. Так почали розвиватися різні природні науки. Предмети в природі називаються тілами, а все, що з ними відбувається – явищами. І тих і інших дуже багато, тому і природних наук теж багато. Одні з них вивчають речовини і явища, а інші – різні тіла. Наукова діяльність не тільки задовольняє цікавість, а й реалізує практичні цілі, спрямовані на поліпшення якості життя людини.

Нижче розглянуті сім базових природничих наук, які вивчають навколишнє нас природу:

Астрономія

Наука вивчає походження небесних тіл, їх будова, склад і рух в космосі. Астрономія не існує як відокремлена наука. Вона безпосередньо пов’язана з геодезією і картографією. Стародавні навігаційні карти складалися на основі спостережень за небесними тілами. Астрономія має величезну зв’язок з хімією і біологією в питаннях походження хімічних елементів, і зародження життя на нашій планеті. Перші наукові відкриття були зроблені на зорі цивілізації, а винахід телескопа справило прорив. Вчені відкривали нові галактики, вимірювали відстані до зірок, знаходили на інших планетах воду і лід. Такі досягнення є визначальними моментами в житті людини. Астрономія показує, що людина – всього лише частка природи в величезному Всесвіті. Але навіть найпримітивніші знання про космос, істотно підвищують нашу обізнаність та інтелектуальний рівень.

Фізика

У найширшому сенсі фізика – це наука про природу і її закони, про матерії, її структурі, і русі. Вона вивчає речовина, енергію і закономірності, що визначають еволюцію. Кожна теорія описує явища навколишнього світу, а сукупність знань представляє його фізичну картину. Саме завдяки фізиці людина може як можна глибше зрозуміти природу і різні явища. Вважається, що вона виступає основою природознавства. Фізика встановлює універсальні закони, які дійсні не тільки на Землі, але і у Всесвіті, пояснює явища природи з точки зору фундаментальних принципів і понять. Фізика має безпосередній зв’язок з астрономією, математикою, хімією. Кордон між цими науками досить умовна. Розрізняють три рівні будови матерії: мікросвіт, макросвіт і мегасвіт. Всі вони взаємопов’язані між собою і є об’єктом взаємного вивчення фізиків, хіміків, біологів і астрономів. Планета Земля і її природа представляють макросвіт.

Хімія

Наука про склад елементів, їх перетворення і реакціях. Кожна речовина має унікальні властивості. Хімія тісно пов’язана з біологією, фізикою, геологією. Життя на Землі є ланцюжком хімічних перетворень. Організми поглинають з навколишнього світу одні речовини і виділяють інші. Вивчення їх життєдіяльності і природи в цілому неможливо без знань хімічних процесів, які в них відбуваються. Практична хімія виникла на зорі цивілізації, коли люди навчилися використовувати вогонь. Гончарне виробництво, металургія, виготовлення ліків, фарб – поступово хімія входила в життя людства. На сьогоднішній день хімія відіграє величезну роль в житті людини. Вона інтегрує з іншими науками і є однією з основ природознавства.

Географія

Наука вивчає біосферу Землі, гідросферу, атмосферу і грунт. Її об’єктом є географічна оболонка, природні комплекси та їх компоненти. Соціально-економічна географія складається з економічної, соціальної, політичної, культурної та історичної географії. Важливим аспектом дисципліни є взаємодія природи і людини в природному середовищі. Дуже важко на сьогоднішній момент розмежувати географію і геологію. Наука безпосередньо пов’язана також з фізикою і астрономією. Сьогодні велика частина земної поверхні видозмінена під впливом господарської діяльності людини. Географія включає в себе наукові і практичні заходи щодо збереження природи в цілому.

Геологія

Об’єктом вивчення геології є надра Землі. Наука почала самостійно розвиватися у другій половині XVIII ст. Геологією називають сукупність знань про склад, будову і еволюцію природних тіл, а також розміщенні мінеральних ресурсів. Вона розповідає, як сформувалася планета і яким змінам піддавалася за час свого існування. Сучасна геологія не може існувати без зв’язків з географічними і фізичними дисциплінами.

Біологія

Предметом дослідження науки є вимерлі і нині існуючі організми, їх будову, розвиток, взаємодія, поширення і т. Д. Вона включає в себе ботаніку, зоологію, цитологію, генетику, біохімію, анатомію і інші галузі знань. Досягнення біології дозволяють викорінювати хвороби, створювати продукти харчування, істотно підвищувати результати сільськогосподарської діяльності. Завдяки вивченню біологічних законів людина може вести правильну природоохоронну діяльність і раціонально використовувати ресурси.

Екологія

Екологія сформувалася на початку XX століття як частина біології, але сьогодні, як правило, розглядається в якості окремої науки. Вона вивчає взаємодію живих організмів і їх зв’язок з природою. Науково-технічний прогрес негативно вплинув на навколишній світ. В результаті діяльності людини були перетворені величезні території. Це вилилося в забруднення зовнішнього середовища, виснаження природних ресурсів і знищення великих природних комплексів. Конфлікт з природою загрожує катастрофою. Екологія покликана вирішити ці проблеми, не допустити загибель живих організмів і створити систему раціонального природокористування.

Посилання на основну публікацію