Природокористування: доповідь

У процесі тривалого історичного розвитку людство вирішувало складну задачу: як при зростаючому використанні природних багатств зберегти якість середовища життя самої людини. Адже взаємини людини і природи з плином часу все сильніше загострювалися. Це наочно відображає «екологічний бумеранг».

Зростання населення і його потреб посилює вплив на природу. Погіршується її якість. В результаті забруднення повітря, води, грунтів змінюються умови життя, які негативно позначаються на здоров’ї людей.

Науковий напрямок про принципи використання природних ресурсів і збереження умов життя, а також практична діяльність людини по використанню природних багатств називаються природокористуванням.

Існують різні види природокористування: землекористування, надрокористування, водокористування та ін.

Кожен з нас є природокористувачів, який може вплинути на використання природних ресурсів шляхом економії води, енергії, палива.

Природокористування включає вивчення проблем:

 

  • вилучення та переробка природних ресурсів, їх відновлення або відтворення;
  • використання і охорона природних умов середовища життя;
  • збереження і відтворення природних систем.

 

Різноманітність природних умов і ресурсів, історичні особливості освоєння території визначили характер і структуру природокористування

Залежно від характеру впливу людської діяльності на природний ландшафт розрізняють нераціональне і раціональне природокористування.

Нераціональне природокористування спостерігається при споживчому відношенні до природи. Прагнення до максимально можливого використання всіх наявних природних багатств, не піклуючись про наслідки, призводить до виснаження природних ресурсів. Змінена довкілля при цьому становить загрозу здоров’ю людини. Порушується природний потенціал території. Нераціональне природокористування ділиться на ресурсне, галузеве і територіальне.

Раціональне природокористування означає дбайливе витяг ресурсів природи, їх комплексне господарське використання з мінімально можливими порушеннями природного середовища.

Природокористування являє собою, з одного боку, науковий напрямок про принципи використання природних ресурсів і збереження умов життя, з іншого – практичну діяльність з використання природних багатств. В процесі історичного розвитку склалися різні види ресурсного, галузевого і територіального природокористування з притаманними їм екологічними проблемами. Сталий розвиток можливий лише на основі раціонального природокористування.

Посилання на основну публікацію