Природно-кліматичні умови

Поняття “природно-кліматичні умови»

Природно-кліматичні умови – це статистичний багаторічний режим погоди, що характеризує клімат даної місцевості, що сформувався внаслідок її географічного положення.

Клімат – це усереднені показники (вологість, температура, атмосферний тиск, напрямок вітру і ін.) Погодних умов за певний тривалий проміжок часу.

Виникаючі відхилення від усереднених показників кліматичних умов не вказують на зміну клімату, а говорять тільки про тимчасові аномалії.

Типи природно-кліматичних умов і кліматичні пояси
Природно-кліматичні умови обумовлені становищем місцевості по широті щодо кліматичних поясів, морів і океанів, а також висотою над рівнем моря і системою циркуляції атмосферного повітря.

У кожній півкулі виділяють чотири основні кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний і полярний (арктичний, антарктичний) і перехідні зони: субекваторіальний, субтропічний, субполярний.

Існує кілька класифікацій кліматів, заснованих на різних показниках природно-кліматичних умов:

На підставі особливостей циркуляції атмосфери: океанічний, материковий, клімат східних берегів, клімат західних берегів.

Залежно від кліматичного поясу: екваторіальний, тропічний мусонний, тропічний сухий, тропічний вологий, середземноморський, субтропічний континентальний, субтропічний мусонний, помірний морський, помірний континентальний, помірний різко континентальний, помірний мусонний, субарктичний, субантарктичний, арктичний, антарктичний.

Залежно від ступеня зволоження, режиму температури, кількості опадів:

континентальний, морський, високогірний, засушливий, гумідних, нівальний, солярний, мусонний, пасатний клімат.

Методи вивчення природно-кліматичних умов

Для визначення всіх особливостей кліматичних умов необхідні багаторічні спостереження і фіксація різних показників. Для помірних широт використовують ряди спостережень 25-50 літні, в тропіках їх тривалість може бути менше.

Кліматичні характеристики – це статистичні висновки за багаторічними рядах метеорологічних спостережень за наступними показниками:

 • атмосферний тиск;
 • температура повітря, водойм, верхніх шарів грунту;
 • швидкість і напрямок вітру;
 • хмарність;
 • вологість повітря;
 • атмосферні опади;
 • тривалість сонячної радіації;
 • сумарна сонячна радіація;
 • витрати тепла на випаровування;
 • величини теплообміну між земною поверхнею і повітрям атмосфери;
 • радіаційний баланс;
 • випаровування води з поверхні землі;
 • дальність видимості;
 • стан і висоту снігового покриву;
 • наземні гідрометеорологічні прояви (ожеледь, роса, грози, тумани, заметілі й ін.).

Кліматичні норми – це усереднені значення базових метеорологічних показників, зібраних за тривалий термін спостережень.

Для характеристики природно-кліматичних умов використовують також комплексні показники – функції декількох елементів: фактори, різні коефіцієнти, індекси (посушливості, континентальності, зволоження та ін.) і т. д.

У прикладних галузях кліматології використовуються спеціальні показники клімату: ефективні температури в технічній кліматології і біокліматології, в агрокліматології – суми середніх температур вегетаційного періоду, в розрахунках опалювальних систем – градусодні і ін.

Фактори, що визначають і змінюють клімат

Серед основних причин зміни клімату можна виділити:

 • збільшення загальної кількості випромінювання, обумовлене посиленням сонячної активності і витончення озонового шару;
 • прецесія і нутація (зміна нахилу осі обертання Землі;
 • падіння астероїдів, що викликають великі природні катастрофи;
 • зміна ексцентриситету орбіти планети;
 • виверження вулканів і землетруси;
 • техногенна діяльність людини (викид промислових газів, спалювання вуглеводневого палива і ін.);
 • перерозподіл газів по поверхні планети;
 • виділення тепла і газів з надр;
 • діяльність льодовиків; зміна відбивної здатності атмосфер.

Географічний детермінізм – вчення, згідно з яким природно-кліматичні умови відіграють вирішальну роль в історії народів (створюють особливості суспільного устрою, формують національний менталітет і характер та ін.).

Географічний детермінізм являє собою концепцію, відповідно до якої географічні умови «диктують» специфіку соціальної, політичної, економічної життя держави.

Посилання на основну публікацію