1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Природний комплекс

Природний комплекс

Природний комплекс

Очевидно, що пристрій географічної оболонки залежить від конкретного регіону, тому воно складається з окремих природних комплексів.

Природні комплекси Землі
Географічна оболонка має мозаїчне будова, це обумовлено різними природними комплексами, які в неї входять. Частина земної поверхні, яка має однаковими природними умовами, прийнято називати природним комплексом.

Однорідними природними умовами є рельєф, води, клімат, грунти, тваринний і рослинний світ. За окремо природні комплекси складаються з компонентів, які взаємопов’язані історично склалися зв’язками.

Саме тому, якщо відбувається зміна одного з компонентів природи, то і змінюються і всі компоненти природного комплексу.

Географічна оболонка є загальнопланетарним природним комплексом і найбільш великим. Оболонку поділяють на дрібніші природні комплекси.

Природний комплекс
Природний комплекс

Види природних комплексів
Поділ оболонки на окремі природні комплекси обумовлено неоднорідністю земної поверхні і будови земної кори, а також нерівномірним кількістю тепла.

Зважаючи на ці відмінностей природні комплекси класифікують на зональні і азональні.

Азональні природні комплекси
Основними азональними природними комплексами вважаються океани і материки. Вони найбільш великі за розміром. Більш дрібними прийнято вважати рівнинні і гірські території, які знаходяться на материках.

Наприклад, Кавказ, Західно- Сибірська рівнина, Анди. А дані природні комплекси можна розділити ще на більш дрібні- Південні і Центральні Анди.

Ще більш дрібними природними комплексами будуть вважатися річкові долини, пагорби, різні схили, які розташовані на їх території.

Взаємозв’язок компонентів природних комплексів
Взаємозв’язок компонентів природних комплексів представляє собою унікальне явище.

Це можна простежити на простому прикладі: якщо зміниться кількість сонячної радіації та її вплив на земну поверхню, то зміниться і характер рослинності на даній території. Це перетворення призведе до зміни грунту і рельєфоутворення.

Вплив людини на природні комплекси
Діяльність людини надає значний вплив на природні комплекси ще з давніх часів. Адже людина не лише пристосовується до природи Землі, але і робить на неї постійне і широке вплив.

Протягом багатьох століть людина удосконалював свої вміння і створював різні способи використання природи в своїх інтересах. Це вкрай негативно вплинуло на розвиток більшості природних комплексів.

Саме з цієї причини все частіше говорять про таке явище, як раціональне природокористування. Під цим поняттям прийнято розуміти діяльність людини, спрямовану на дбайливе освоєння природних комплексів і збереження природних ресурсів в будь-яких обставинах.

Адже негативний вплив на природні комплекси шкодить самій людині, і охороняти природу треба і для свого здоров’я, і для майбутніх поколінь.

ПОДІЛИТИСЯ: