Природні зони Північної Америки – коротко

1. Які фактори визначають закономірності зміни природних зон у Північній Америці?

На зміну природних зон у Північній Америці впливає її розміщення у всіх, крім екваторіального, кліматичних поясах. На півночі материка природні зони витягнуті субширотно. На півдні ситуацію ускладнює гірська система Кордильєр. Гори перешкоджають проникненню сюди повітряних мас з Тихого океану. Природні зони приймають меридіональний напрям.

2. Перелічіть географічні пояси, в яких розташована територія Північної Америки.

Арктичний, субарктичний, помірний, субтропічний, тропічний, субекваторіальний.

* 3. Що є головною причиною розходження рослинності і тваринного світу різних природних зон одного і того ж пояси?

* Природні зони в межах одного поясу змінюються через зміну кліматичних умов. Змінюється кількість опадів. Приміром, біля узбережжя буде достатньо вологи для росту лісів. З просуванням до центру материка стає сухішою, і деревна рослинність не спроможна рости. Ліси змінюються степами. Внутрішні райони відрізняються дефіцитом вологи. Тут буде розвиватися напівпустельна і пустельна рослинність. Із змінами рослинного світу буде змінюватися і тваринний.

Посилання на основну публікацію