Природні умови і людина

Сучасна людина – Homo Sapiens («людина розумна») як новий біологічний вид з’явився на поверхні Землі порівняно недавно (див. статтю “Перші сучасні люди”). Антропологи продовжують сперечатися, чи відбулося це в одному місці (і в якому?), Або в декількох місцях; але очевидно, що таких місць було дуже небагато, і всі вони розташовувалися в районах з теплим кліматом (про це говорять назви місць знахідок останків найдавніших людей: острів Ява, Південно-Східний Китай, Східна Африка, Середземномор’я та інші). Зрозуміло, що, наприклад, на вузькій смужці землі між морем і льодовиком в Гренландії людина з’явитися не міг – він міг лише пізніше переселитися туди, пристосувавшись до цих, зовсім іншим, місцевих умов.

Ось як описує медико- географ Б.Б. Прохоров вплив природних умов на заселення території: Характер розселення людей по поверхні Землі з перших кроків становлення людського суспільства лімітувався факторами навколишнього природного середовища. Територія, де селилися люди (рід чи громада), повинна була мати достатніми запасами харчових продуктів, мати зручне стратегічне положення, характеризуватися м’яким кліматом, розташовувати відповідними умовами для спорудження жител і подібними. У міру зростання населення Землі таких вільних місць залишалося все менше і менше, через них спалахували жорстокі зіткнення, переможені змушені були розселятися в менш сприятливих для звичного способу життя районах.

У деякі періоди масові міграції населення були пов’язані з різкими коливаннями клімату. Під впливом історичних і природних катаклізмів були освоєні простори тундри, північна тайга, високогір’я, жаркі пустелі і ряд інших екологічних ніш, за адаптацію в яких люди «заплатили» здоров’ям і життям багатьох своїх родичів, котрі вмирали з покоління в покоління, перш ніж прийшлі контингенту повністю «вписалися» в нові для себе умови життя і досягли дивного досконалості адаптації до екстремальних умов.

адаптація людини

Адаптація (від латинського «adaptare» – пристосовувати) людини до природного середовища може відбуватися двома шляхами: біологічна і внебіологіческі.
Біологічна адаптація проявляється у зміні самого, організму людини: будови тіла, кольору шкіри, волосяного покриву і так далі.

Але набагато більшу роль відіграє внебіологіческі адаптація – те, що часто називають культурою в широкому сенсі цього з лову. Культура – це в даному випадку розуміється як все те, що створено людством: техніка, житло, наука, держава, родина, мистецтво, релігія і багато іншого. Одні з творінь людини допомагають ізолювати себе, захиститися від навколишнього середовища: це передусім житло і одяг. Інші допомагають змінити середовище, наприклад, створити зрошувальні системи і займатися землеробством у зоні пустель або осушити частину моря (як у Нідерландах) і так далі.

Але насправді процес адаптації складніше: людина не тільки змінює середовище проживання, але при цьому змінюється і сам; свою поведінку він пристосовує до вимог цієї (вже зміненої їм!) Середовища. Наприклад, для кочівника – скотаря його кибитка і кінь – це частини його культури, способи адаптації до середовища, а щорічні сезонні міграції (з літніх пасовищ на зимові) – частина традиційного способу життя (і також елемент культури).

Посилання на основну публікацію