Природні ресурси: визначення, види

Природні ресурси – це конкретні види матерії та енергії, які створюються в природі, а споживаються суспільством.

У природне середовище вони входять як складові елементи:

  • мінеральні ресурси – частина літосфери;
  • водні ресурси – частина гідросфери;
  • грунтові ресурси – частина педосфери;
  • біологічні ресурси – частина біосфери.

Належачи одночасно і природі, і суспільству, природні ресурси забезпечують зв’язок між ними, яка здійснюється в процесі природокористування (рис. 46).

У різні історичні етапи розвитку суспільства використовувалися різні види природних ресурсів. Змінювалися джерела енергії. На зміну деревині прийшов «король-вугілля», потім почалася епоха нафти, яку називали «життєдайної кров’ю господарства», і природного газу. З плином часу змінювалися не тільки види ресурсів. Багаторазово збільшилися обсяги їх споживання.

Природні ресурси поділяються на групи за різними ознаками:

  • за походженням;
  • по вичерпності;
  • по використанню в господарській діяльності.
Посилання на основну публікацію