1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Природні ресурси. Прогнозування стану природних ресурсів

Природні ресурси. Прогнозування стану природних ресурсів

1. У чому відмінність понять «навколишнє середовище» і «географічне середовище»?

Географічне середовище – географічна оболонка, освоєна людиною. Навколишнє середовище – середовище життя та виробничої діяльності суспільства, природний і штучно створений людиною матеріальний світ, який його оточує, включаючи заводи і фабрики, агропромислові комплекси, поселення та інші об’єкти. Географічна середу, на відміну від навколишнього, не включає штучно створені об’єкти.

2. Які існують види оцінки природних ресурсів?
Кількісна і якісна.

3. У чому виражається ресурсообеспеченность території?

Ресурсообеспеченность території виражається співвідношенням між величиною природних ресурсів і розмірами їх використання.

4. * У чому відмінність між раціональним і нераціональним природокористуванням?

Раціональне природокористування передбачає економне використання природних ресурсів і умов, турботу про стан довкілля, здоров’я людей, про майбутнє покоління. Нераціональне природокористування направлено на неконтрольоване споживання природних умов і ресурсів, їх вичерпання без уваги на можливі наслідки. Таке природокористування веде до деградації географічної оболонки.

ПОДІЛИТИСЯ: