Природні ресурси Німеччини

На території Німеччини простежуються три ступені рельєфу:

 • на півночі переважають рівнини;
 • центральну частину країни займають плоскогір’я;
 • південь – це царство високих гір.

Клімат м’яко змінюється від морського в помірно-континентальний. На всій території країни (крім альпійського високогір’я) – найсприятливіші умови для тваринництва і сільського господарства.

Особливості рельєфу і клімату зумовили нерівномірний розподіл природних ресурсів.

Водні ресурси

Найбільші німецькі річки

 • Одер;
 • Ельба;
 • Рейн;
 • Рур

Течуть з півдня на північ і пов’язують внутрішні райони країни з морем. Винятком є ​​Дунай, який несе свої води в протилежний від напрямку – до Чорного моря. Річки повноводні, практично не замерзають, більшість з’єднані численними каналами.

Гідроенергетичний потенціал Німеччини високий, але ГЕС використовуються більше в південній частині держави. На більшій частині країни використовується електроенергія, одержувана від ТЕС.

Водопостачання в Німеччині, як і у всіх індустріальних країнах, утруднено.

Більшість річок забруднені, так що доводиться будувати потужні очисні споруди. Міста центральної частини країни забезпечуються водою за рахунок водойм Рудних гір, північні міста забезпечуються водою з Гарца, а південь країни забезпечується водою з штучних водойм Саара і Рейну.

Земельні ресурси

На душу населення в Німеччині припадає 0,1 га ріллі, що достатньо для забезпечення населення продовольством, але не вистачає для промислового використання.

 • 32% земельного фонду країни відведені під посіви;
 • 22% – під пасовища.

Ґрунти в Німеччині, основному, підзолисті і бурі. Їх родючість середня, тому німці практикують меліорацію, яка значно підвищує родючість ґрунтів.

Використання земельного фонду для сільського господарства дає країні прибуток у розмірі 1-2% ВВП. При цьому Німеччина повністю забезпечує своє населення продовольством і експортує:

 • жито;
 • овес;
 • ячмінь;
 • картоплю і м’ясо.

За урожайністю картоплі та поголів’ям свиней Німеччина посідає перше місце в Європі.

Лісові ресурси

Ліси займають третину території країни, і на ¾ представлені хвойними породами. Німеччина на 70% забезпечує себе деревиною, яку використовують у будівництві та легкій промисловості.

Цікаво, що величезна частина лісових масивів насаджена людьми, так як природна рослинність майже не збереглася. Близько 2 млн. га лісових угідь перебуває у приватній власності. І це дає непогані результати.

Більша частина меблів, вироблена в Європі, виготовляється з німецької деревини.

Природні ділянки лісу майже всі оголошені заповідними зонами. А система управління лісами в Німеччині настільки розвинена, що забезпечує і заповнення лісових ресурсів, і екологічну обстановку і економічну ефективність використання лісу, і високі обсяги лісозаготівельної промисловості.

Мінеральні ресурси

У Німеччині мало нафти і газу, тому 2/3 запасів цього палива ввозиться з інших країн. А ось за запасами кам’яного вугілля країна лідирує в Європі. Велика частина вугілля видобувається в Рурському басейні, ще одне велике родовище – Саарський басейн. У східних землях видобувають буре вугілля.

Розвинений видобуток калійної і кам’яної солі.

Є незначні поклади урану, але з 1980 р. його видобуток призупинений. Так само незначні запаси залізної руди (південніше Ганновера) і кольорових металів.

Але їх поклади практично вичерпані, тому вирішального значення для економіки не мають. Зате запаси будівельних ресурсів використовуються в промисловому масштабі.

Альтернативні джерела енергії

Німеччина вже давно відмовилася від атомних станцій і сконцентрувала свою увагу на розвитку і освоєнні поновлюваних джерел енергії. Причому розвиток цієї галузі фінансується не тільки великими концернами, а й рядовими жителями.

Зокрема, вже з 2013 року тарифи на електроенергію зросли майже втричі, так як вирішено, що частина цих коштів буде витрачатися на будівництво електростанцій, що працюють на енергії сонця і вітру.

Посилання на основну публікацію