Природні ресурси країн світу

Для світової економіки характерна нерівномірність у видобутку і споживанні природних ресурсів. Як правило, розвинені країни світу мають меншу кількість ресурсів, щодо споживання. Відсутні ресурси імпортуються з країн з менш розвиненою економікою. З країн, що розвиваються ресурсні потоки рухаються в Західну Європу, США, розвинені країни Азії.

Для Світового ринку характерна тенденція залежності одних країн від ресурсів інших.

Ця тенденція дала початок Міжнародному поділу праці і всесвітнім економічним відносинам. Останнім часом ця тенденція почала змінюватися. Провідні країни світу звернули увагу на розвиток власної сировинної бази. У той же час країни, що розвиваються стали нарощувати темпи промислового виробництва в своїх країнах, що призвело до збільшення споживання природних ресурсів. А значить необхідно зменшити експорт на зовнішній ринок.

Росія, США, Канада, Китай, ПАР і Австралія володіють значними запасами природних ресурсів.

Незважаючи на велику частку запасів природних ресурсів в розвинених країнах їм доводитися імпортувати сировину, так як не всі ресурси є в цих країнах. Росія імпортує боксити, олово і марганець. США мають 22 найменування власних ресурсів, інші доводиться закуповувати в інших країнах. Наприклад, уран, вольфрам, хром. На 70-80% від імпорту сировини залежать країни Європейського Союзу, Японія на 90%. США на 20% забезпечена власними ресурсами, а споживання світових ресурсів в процентному співвідношенні складає 40%. 30% світових ресурсів споживають країни ЄС, Канада і Японія. Але самі має тільки двадцяту частку. В сумі це виглядає так: розвинені країни використовують 70% світового запасу ресурсів, при наявності 40%. Різниця становить 30%.

У розвинених країнах родовища корисних копалин виснажуються. Для вирішення проблеми необхідна активізація геологорозвідувальною галузі, або заміна на альтернативні джерела, зменшення енергоємності та матеріаломісткості виробництва, вторинне використання сировини.

Посилання на основну публікацію