Природні ресурси — коротко

Наша Земля багата природними ресурсами. Але розподіл їх по країнах і континентах нерівномірно.

Ресурсне забезпечення країни залежить від кількості років, на які вистачить цього ресурсу, або від кількості ресурсу на 1 жителя країни.

Але і ця характеристика неповна, так як багато ресурсів недоступні або важкодоступні для освоєння. У довготривалій перспективі ресурсне забезпечення країн залежить від того, до якого виду ресурсів вони відносяться: вичерпні або невичерпні.

Невичерпні ресурси – це припливно-відливних, енергія вітру і землі, сонячна енергія, агрокліматичні.

Вичерпні в свою чергу діляться на поновлювані (водні, біологічні, земельні, гідроенергетичні) і невідновлювані (мінеральні).

Посилання на основну публікацію