Природні ресурси – географія

1. Що таке природні ресурси?

Природні ресурси – багатства природи, які людина використовує в життя і господарської діяльності.

2. Як людина використовує корисні копалини у своїй господарській діяльності?

В якості палива, для виготовлення знарядь праці, предметів побуту, в якості будівельних матеріалів, для виготовлення їжі і безпосередньо в якості їжі.

3. * Визначте і обгрунтуйте відмінності між вичерпаними і невичерпними природними ресурсами. Підтвердіть свою думку прикладами.

Основна відмінність між вичерпаними і невичерпними ресурсами полягає в можливості зменшення їх запасів або повного зникнення. Невичерпними є енергія Сонця, сила вітру, енергія припливів і відливів. Ці ресурси мають неорганічну природу, і їх використання не призводить до вичерпання. Однак і ефективність використання такого роду ресурсів поки значна нижче в порівнянні з іншими видами ресурсів. Вичерпні ресурси діляться на поновлювані і непоновлювані. Однак, обидві ці групи при нераціональному використанні можуть опинитися під загрозою зникнення.

Практичні завдання

1. З якими формами рельєфу співвідносяться різні види корисних копалин: нафта, природний газ, кам’яне вугілля, залізна руда, мідна руда, калійні солі?

Нафта, природний газ, кам’яне вугілля – рівнини, низовини, міжгірях передгірні прогини, шельфи морів.

Залізна руда, мідна руда – гірські райони.

Калійні солі – рівнини.

Посилання на основну публікацію