Природне районування і основні типи грунтів Бурятії

Положення Бурятії на кордоні двох різних природних зон: Східно-Сибірської гірничо-тайговій і Центрально-Азіатської степової – створило велику різноманітність і особливий характер розподілу грунтово-рослинного покриву. Велика частина розглянутого регіону, головним чином північні, західні і південно-східні райони, покрита гірською тайгою. Південна частина подібна зі степами Монголії, а в середній смузі переважає лісостеповій ландшафт. По вершинах гірських кряжів далеко на південь проникають елементи тайгового ландшафту, тоді як південні степові елементи, приурочені до Міжгірським пониженнях і котловинам, проникають далеко в північні райони. Таким чином, степи як би «вкраплені» окремими ділянками в основний фон лісів. Верхня межа степового ландшафту на південних схилах нерідко досягає 1000 м абсолютної висоти. Вище цієї межі, приблизно до висоти 1500-1600 м, зазвичай розташований лісовий пояс, причому нижче всіх розміщені соснові і модринові ліси, на більш високих ділянках – кедрові насадження з домішкою модрини, ялини та ялиці. Вище, головним чином в Саяно-Тункінской районі і в Байкальської гірської області, лісовий пояс змінюється субальпийскими і альпійськими поясами, де на скелетно-кам’янистих грунтах ростуть кедровий стланик, бадан, мохи, лишайники та інші, трав’янисті і чагарникові рослини. Ліси, як відомо, мають велике водорегулирующее значення. Суцільні вирубки лісів, особливо на водозборах малих річок, сприяють зменшенню природної регуляції стоку і пересихання річок, а також інтенсивному розвитку процесів ерозії грунтів. В даний час, коли ліс виступає як дешевої сировини і відбувається варварське знищення вікової тайги не тільки державними ліспромгоспами, але і численними підприємцями та комерційними фірмами, особливо гостро постає проблема збереження лісових ресурсів. Широке поширення в Забайкаллі мають грунти підзолистого типу. Вони розташовуються в основному на плоскогір’ях, нижніх і середніх частинах схилів хребтів під модриновими, сосновими і кедрово-смерековими лісами. Найбільш потужні і гумусірованние їх різновиди розорюються, а малопотужні служать пасовищами. Найродючіші ґрунти-чорноземи займають значно менші площі, ніж каштанові грунти. Перехідною ланкою від чорноземних і каштанових грунтів до підзолистим є сірі лісові грунти, розташовані нижче підзолистих. На ділянках річкових долин з близьким заляганням грунтових вод і на пологих заболочених схилах розвинені лучні та болотні грунти. У районах з Багаторічномерзлі породами по долинах річок формуються лучно-мерзлотние грунту. На півдні республіки в найбільш сухих улоговинах зустрічаються солонці та солонцюваті грунти, покриті солончакової рослинністю. В цілому у розподілі грунтів добре виявляється висотна поясність.

Посилання на основну публікацію