Природа Півночі Східного Сибіру

1. Знайдіть на карті атласу і нанесіть на контурну карту найбільші райони концентрації мінеральних ресурсів. Напишіть назви основних форм рельєфу регіону.

Гори Бирранга, Середньосибірське плоскогір’я, плато Путарана, Анабарське плато, Вилюйское плато, Північно-Сибірська низовина.

2. Визначте, в яких часових поясах розташований Північ Східного Сибіру. З якими регіонами Росії він має найбільшу різницю в часі?

Північ Східного Сибіру розташований в 7 і 8 часових поясах. Найбільшу різницю в часі він має з Європейською частиною Росії і Чукоткою.

3. Назвіть головні особливості природи Півночі Східного Сибіру і поясніть їх причини.

Переважно рівнинний рельєф (плоскогір’я, облямоване гірськими хребтами) і складну геологічну будову зумовили багатство корисними копалинами. Клімат різко континентальний, оскільки район займає положення в глибині величезного материка. Суворість клімату обумовлена ​​становищем значної частини території за Полярним колом. Широке поширення тут отримала багаторічна мерзлота.

4. На які частини можна поділити його територію?

Середня Сибір і Північно-Східний Сибір.

Посилання на основну публікацію