1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Природа і людський фактор

Природа і людський фактор

Природа і її геоструктури, будучи складним похідним в планетарному масштабі, постійно еволюціонують, підкоряючись своїм законам розвитку. Закони природи відрізняються від розвитку суспільства. Отже, людина зобов’язана вивчити закони і закономірності природи, усвідомлювати їх, дотримуватися їх. Впровадження ресурсів в господарські відносини в процесі використання природи, враховуючи природні закономірності, представляється найважливішим завданням. Ось чому цю діяльність необхідно здійснювати, цілком озброївшись практичними і теоретичними знаннями в сфері науки «Географія».

«Використання природних ресурсів в умовах ринкової економіки. З набуттям незалежності, в країні були розроблені економічні механізми використання природних багатств, обумовлені екологічної та економічної ситуацією в регіоні. Механізм використання природних ресурсів в умовах переходу до ринку включає в себе наступні елементи: а) плата за можливість ство використання природних ресурсів; б) система економічного заохочення природоохоронної діяльності; в) штрафи за забруднення навколишнього середовища; г) виникнення ринку експлуатації природних ресурсів; д) вдосконалення цінової політики по використанню природних ресурсів та ін.

Перехід на платну основу при використанні природних ресурсів вважається найважливішим принципом при переході до ринку. Оскільки цінності мають грошове вираження, їх експлуатація також повинна оплачуватися. При цьому увага звертається на якість, вартість, принесену вигоду і інші економічні показники цінностей. Наприклад, в наших умовах в зрошуваному землеробстві господарства користуються водою абсолютно безкоштовно, іноді марнотратно відносяться до використання води, забруднюючи її, потім надлишок чистої води в якості стічних вод скидають в центральний колектор.

У землекористуванні беруть участь дехкане, фермери, садівники, скотарі. Земля – ​​це державне, загальнонародне майно, її не можна продавати і дарувати. Вона надається лише на певний час для ефективного використання. Умови ринку диктують:
здійснювати оцінку землі згідно з її врожайності;
податкові питання нерозривно пов’язувати з врожайністю;
вирішувати питання добрива і сівозміни.
В цьому відношенні в Узбекистані в системі колективного господарства впроваджуються добре зарекомендували себе в сільському господарстві нові відносини – сімейний підряд, відносини на паях, фермерські господарства та ін., Суттю яких є максимально дбайливе ставлення до землі.

Використання природних ресурсів та прикладна географія. При використанні природних ресурсів поряд з досягненнями інших наук вельми ефективним є застосування наукових досягнень прикладної географії, так як вона вивчає природу, населення і господарство як єдине ціле. В цьому процесі велике значення відводиться законам природи, оцінюються наслідки негативного впливу людини на природу та, виходячи з цього, розробляються заходи щодо їх запобігання.

Прикладна географія володіє достатніми практичними навичками для розумного використання природних ресурсів. Людина займається зрошуваних землеробством на менш 5-6 тис. Років, а скотарством – 8-10 тис. Років. В цьому відношенні за існуючими галузями накопичений колосальний досвід, який деякими гранями стикається і з географією. Наприклад, при орючи ванні, зрошенні, обробці земель на схилах, з огляду на кути нахилу, здійснювати оранку необхідно перпендикулярно напрямку ската, надто откосние ділянки відводяться під пасовища, терасування, створення захисних лісонасаджень, зведення спеціальних гідротехнічних споруд по запобіганню ерозії.

При розміщенні промислових підприємств широко використовуються дослідницькі методи прикладної географії. При цьому велике значення надається природно-географічних особливостей передгір’їв і долин, особливо водно-кліматичних чинників, фізичних і хімічних властивостях ґрунту. Локальні вітри полонин зазвичай несуть від верхніх ділянок Саїв і річок в напрямку нижніх ділянок. Вітри несуть із собою всі частинки бруду і пилу. Якщо промислове підприємство розташоване в гірській долині, то вітри розносять викиди з даного заводу у напрямку долин і, тим самим, забруднюють навколишнє середовище.

Отже, при розміщенні заводів в гірських долинах необхідно обов’язково враховувати напрямок локальних вітрів району, саме підприємство повинно бути нешкідливим або ж працювати по ізольованій циклічною технології. Крім цього, приймається в розрахунок той факт, що підприємства забруднюють як поверхневі, так і підземні води. І тому, притримування рекомендацій та приписів прикладної географії у всіх галузях безсумнівно підвищує ефективність користування природою.

ПОДІЛИТИСЯ: