Повідомлення про бібліотеку

Ще багато тисячоліть тому людство відчуло потребу в накопиченні і зберіганні творів писемності, що містять важливу інформацію і мають велике мистецьке, освітнє, методологічне значення. Тому були створені спеціальні установи, що отримали назву «бібліотеки».

На думку вчених, найперша бібліотека з’явилася на Сході. Підтвердженням цьому є глиняні таблички, знайдені в одному з храмів священного міста Ніппур. На них збереглися тексти, що стосуються різних галузей знань. Особливо багато для розвитку цієї бібліотеки зробив древній цар Ашурбаніпала. Саме за його наказом почала працювати при храмі писарська школа. Вчених ж країни він об’єднав в співтовариство, яке займалося збором і класифікацією рукописів, тобто привласненням кожної певного номера і занесенням в тематичні списки. Так з’явився прообраз бібліотечного каталогу.

Однією з найвідоміших вважається Олександрійська бібліотека – центр античної книжності. Вона була частиною великого комплексу і мала величезне значення для еллінів. Однак пожежа і руйнівні війни, точівшіеся на початку нашої ери, знищили майже весь її фонд.

Середньовічні бібліотеки функціонували при монастирях. Книги, зібрані в них, були рукописні і дуже дорогі. Щоб запобігти крадіжкам, їх іноді приковував за допомогою товстих залізних прутів до загальної металевого ланцюга. Подібний захід обережності дозволяла знімати книгу з полиці і користуватися нею, а ось винесення її за межі приміщення повністю виключався.

Винахід друкарського верстата в XV столітті значно оптимізував швидкість виготовлення книг і дало потужний поштовх до їх масового поширення. Кількість книг у бібліотеках, звичайно ж, збільшилася. І число відвідувачів теж.

Сучасна бібліотека вже дуже відрізняється від своїх попередників. Вона змінила не тільки зовнішній, а й внутрішній вигляд. Крім друкованих видань в ній можна знайти аудіо- та відеоматеріали, записані на різноманітних носіях інформації. Завдяки підключенню до телекомунікаційних мереж можливий доступ до інших бібліотечних фондів (навіть якщо вони знаходяться за сотні тисяч кілометрів). А щоб підтримувати інтерес відвідувачів, часто бібліотеки перетворюються в поліфункціональні центри, в яких є і ігрові кімнати, і концертні зали, і відкриті зони, де люди можуть провести спільний відпочинок.

Посилання на основну публікацію