Поверхневі і підземні води суші

Озера зазвичай менше морів. Чи не є частиною океану.

Каспійське озеро – найбільше, колись було морем, але підняття території відособили його від океану. Вода за хімічними властивостями близька до океанічної.

Найглибше озеро Байкал.

Озерна улоговина – це поглиблення, в якому знаходиться озеро.

За походженням озерних улоговин, озера бувають:

 • льодовикові (улоговину утворив льодовик)
 • карстові (розмив крейдяних порід)
 • тектонічні (різке опускання)
 • старичні (при зміні русла річки)
 • запрудні (при утворенні обвалів і освіти загати річкового русла)

Озеро Байкал тектонічного походження, Ладозьке – льодовикового. У деяких кратерах вимерлих вулканів, накопичується вода, виходять вулканічні озера.

Води суші включають:

 • річки
 • озера
 • болота
 • струмки
 • льодовики
 • багаторічна мерзлота

Ці води найбільш важливі для життя рослин, тварин і людини, активно беру участь у кругообігу води.

Річки течуть у напрямку ухилу поверхні землі, часто беруть початок на гірських вершинах. Місце впадання річки в іншу водойму називається гирлом.

Річки можуть впадати в озера, моря, річки. Річка має притоки: праві і ліві. Приток багато, вони утворюють басейн річки. Між басейнами двох річок утворюється вододіл – підвищений ділянку суші. Річки поділяються за способом живлення. Є річки, які харчуються дощовою водою, талим снігом, підземними водами.

За характером течії річки бувають:

 • рівнинні
 • гірські

Рівнинні річки течуть повільно, мають широку долину. Гірські мають швидку течію, пороги, водоспади.

Пороги і водоспади утворюються, коли річка розмиває м’які породи, що зустрічаються на шляху її перебігу.

Води льодовиків і вічна мерзлота знаходяться в твердому стані, називаються кріосферу.

І хоча зараз ці води людиною не використовуються, вони представляють запас прісної води.

Льодовики розрізняють гірські і покривні, відповідно гірські утворюються в горах, покривні покривають материки і острови (Антарктида, Гренландія). Льодовики в горах залягають вище снігової лінії. Коли йде сніг, він не тане, а накопичується. Під силою тяжіння лід рухається вниз по схилу гори. Спустившись нижче снігової лінії, льодовик починає танути, утворюються струмки і ріки. Покривні льодовики куполом покривають материк або острів. Сніг накопичується в центрі і розтікається до країв, підійшовши до водам моря або океану, шматки льоду відламуються і утворюються айсберги.

Багаторічна мерзлота – це вода, замерзла в грунті. За короткий теплий період грунт не встигає повністю відтанути. Прогрівається тільки верхній тонкий шар грунту. Територія, де є мерзлота, складна для освоєння. При будівництві багатоповерхових будинків, потрібно забивати палі, так як фундамент зробити неможливо.

Підземні води складаються з:

 • ґрунтових
 • почвених
 • верховодки
 • міжпластових

Підземні води харчуються талими і дощовими водами. Просочуючись крізь грунт і водопроникні породи, вода накопичується під землею. Є грунтові води, які розташовуються на водотривкому пласті, а є міжпластові. Міжпластові води накопичуються між двома водотривкими пластами.

У гідросферу включають воду, що знаходиться в повітрі у вигляді крапель, кристалів льоду або пара.

Посилання на основну публікацію