Порівняння способів картографічного зображення

Існуючі географічні карти вельми різноманітні. Вони поділяються: за змістом, масштабом, призначенням, за охопленням території.

За змістом карти бувають загальногеографічна і тематичними. На загальногеографічних картах зображується в основному рельєф, річки, озера і так далі. Жоден з об’єктів, нанесених на карту, не виділяється особливо серед інших. Тематичні карти передають з більшою подробицею один або кілька певних елементів, залежно від теми даної карти.

За масштабом виділяють: великомасштабні, середньомасштабні і дрібномасштабні карти. Великомасштабні (топографічні) карти масштабу 1: 200000 і крупніше передають основні особливості місцевості, спотворення на топокарта вельми незначні. Середньомасштабні карти (1: 200 000 – 1: 1000000 включно) створюються по великомасштабних картах шляхом відбору і узагальнень об’єктів відповідно до призначення карти. При цьому частина їх зображується внемасштабнимі знаками.

Посилання на основну публікацію